Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Karta B
Liczba odwiedzin kategorii: 8334

Karta B

Nr karty Data Zakres przedmiotowy
22/B/2019 2019-11-12

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 92 mb

21/B/2019 2019-10-18

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 352 mb

20/B/2019 2019-10-18

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 88 mb

19/B/2019 2019-10-15

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4Sp. z o.o. Nr MIE7002A

18/B/2019 2019-09-17

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 69 mb

17/B/2019 2019-09-13

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 37 mb

16/B/2019 2019-09-13

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 94 mb

15/B/2019 2019-06-19

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=118 mb

14/B/2019 2019-06-17

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr MIE 7002A

13/B/2019 2019-05-15

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 60/2 w miejscowości Zabrnie, gmina Wadowice Górne, powiat Mielecki, województwo Podkarpackie

12/B/2019 2019-04-23

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=99 mb

11/B/2019 2019-04-23

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE6004E wraz z instalacją elektroenergetyczną

10/B/2019 2019-04-05

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW

10/B/2019 2019-04-05

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW

9/B/2019 2019-04-03

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=66 mb

8/B/2019 2019-04-03

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=120 mb

7/B/2019 2019-03-18

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=53 mb

6/B/2019 2019-03-18

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=8 mb

5/B/2019 2019-03-14

Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego o cześć parterową konstrukcji drewnianej przeznaczonej na cele kultury - sala taneczna

4/B/2019 2019-02-27

Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 300

3/B/2019 2019-02-06

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L= 80 mb

2/B/2019 2019-01-30

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jamach, o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym oraz przebudowa części parteru budynku szkoły

1/B/2019 2019-01-25

Budowa budynku (parterowego, konstrukcji drewnianej, przeznaczonej na cele kultury-sala taneczna) przy budynku pełniącym funkcję Domu Ludowego w Wierzchowinach

18/B/2018 2018-12-12

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jamach, o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym oraz przebudowa części parteru budynku szkoły

17/B/2018 2018-11-26

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A

16/B/2018 2018-11-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=28mb

15/B/2018 2018-11-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=115mb

14/B/2018 2018-11-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=103mb

13/B/2018 2018-10-30

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 78 mb

12/B/2018 2018-10-24

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 78 mb

11/B/2018 2018-07-30

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=22mb

10/B/2018 2018-07-30

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=61mb

9/B/2018 2018-07-10

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=41mb

7/B/2018 2018-05-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Wykonanie robót budowlanych ? prac polegających na przebudowie części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania tych pomieszczeń na placówkę opiekuńczo ? wychowawczą (publiczny żłobek)

6/B/2018 2018-04-27

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

5/B/2018 2018-04-27

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

4/B/2018 2018-04-19

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego mieszkalnego, na działkach o nr ewid. 894/2 oraz 894/5 położonych w miejscowości Wampierzów, obręb 110 - Wampierzów, Gmina Wadowice Górne

3/B/2018 2018-03-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne umarzająca postępowanie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa odcinka sieci wodociągowej

2/B/2018 2018-03-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne umarzająca postępowanie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Zakładu Produkcyjnego na dz. nr 522/2 w miejscowości Wadowice Górne i obiektu produkcyjnego na dz. nr ewid. 338/2 i 339/2 w miejscowości Wadowice Górne

1/B/2018 2018-02-23

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Zakładu Produkcyjnego na dz. nr 522/2 w miejscowości Wadowice Górne i obiektu produkcyjnego na dz. nr ewid. 338/2 i 339/2 w miejscowości Wadowice Górne

21/B/2017 2017-11-23

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

20/B/2017 2017-11-08

Postanowienie o podjęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

19/B/2017 2017-10-10

Postanowienie o zawieszeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

18/B/2017 2017-09-20

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa sieci oświetlenia drogowego do 1kV na działkach o nr ewid.195, 221, 306, 308, 309, 311, 313, 204, 205 położonych w miejscowości Kawęczyn, obręb 104- Kawęczyn, Gmina Wadowice Górne

17/B/2017 2017-09-20

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci oświetlenia drogowego do 1kV na działkach o nr ewid. 35, 103/1, 104, 105, 162, 164, 165 położonych w miejscowości Wampierzów, obręb 110- Wampierzów, Gmina Wadowice Górne

16/B/2017 2017-08-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100, SDR11, dn 63, L=36,5mb

15/B/2017 2017-07-19

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz ich instalacją elektryczną w miejscowościach Jamy, Izbiska, Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

14/B/2017 2017-07-19

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz ich instalacją elektryczną w miejscowościach Jamy, Izbiska, Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

13/B/2017 2017-06-26

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

12/B/2017 2017-06-05

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn.40x3,7 L=133mb na działkach o nr ewid. 508/6 oraz 508/7 położonych w miejscowości Wadowice Górne, obręb 108- Wadowice Górne, Gmina Wadowice Górne

11/B/2017 2017-04-10

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 01.02.2017r. Nr UG-IR.6733.11.2016 w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku złożonego przez: Gminę Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa budynku oznaczonego na kopii mapy zasadniczej, jako ?k2? murowanego - wolnostojącego, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, rodzaj według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT/: budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe) tj. Szkoły Podstawowej im. Gren. Bolesława Stachonia

10/B/2017 2017-04-10

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 02.02.2017r. Nr UG-IR.67220.5.2016 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z wniosku złożonego przez: Gminę Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Jamy, Izbiska, Wierzchowiny w gminie Wadowice Górne

9/B/2017 2017-03-16

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa wiaty (parterowej, konstrukcji drewnianej, przeznaczonej na cele kultury-sala taneczna) przy budynku pełniącym funkcję ?Domu Ludowego? na działce nr ewid. 329/3 w miejscowości Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

8/B/2017 2017-03-16

Decyzja zmieniająca decyzje ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Montaż Automatu galwanizerskiego do cynkowania alkalicznego Zn i Zn-Ni w bębnach wraz z oczyszczalnią ścieków? na działkach o nr ewid. 246/7, 246/8, 246/10, 534 oraz 535 położonych w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

7/B/2017 2017-03-16

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 02.02.2017r. Nr UG-IR.67220.5.2016 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z wniosku złożonego przez: Gminę Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Jamy, Izbiska, Wierzchowiny w gminie Wadowice Górne

6/B/2017 2017-02-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Jamy, Izbiska, Wierzchowiny w gminie Wadowice Górne

5/B/2017 2017-02-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Rozbudowa budynku oznaczonego na kopii mapy zasadniczej, jako k2 murowanego - wolnostojącego, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, rodzaj według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT/: budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe) tj. Szkoły Podstawowej im. Gren. Bolesława Stachonia.

4/B/2017 2017-02-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piątkowiec ?Zwiernik? i części miejscowości Wola Mielecka? na działkach nr ewid. 424/9, 435/2, 424/12, 424/18, 424/16, 424/5, 424/17, 427, 428, 424/3, 424/31, 424/30, 426/2, 426/3, 426/4, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4, 407/5, 405, 407/4, 407/8, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 409/5, 409/2, 409/6, 411, 412/1, 413, 460/4, 416, 470, 471, 469, 468, 473, 464, 401/2, 399/14, 399/10, 399/18, 399/15, 392, 386/6, 400/2, 397, 396, 390, 387, 386/2, 385/1, 385/3, 389/8, 388, 389/6, 389/7, 383, 515/4, 385/2, 369/1, 372, 371, 365, 364, 370, 369/3, 362, 368/5, 368/1, 368/7, 429, 441,384, 376, 403, 414,475, 454, 385/4, 458, 393, 394, 398, 407/9, 407/7, 412/2, 456, 426/5, 426/1, 460/2, 461/1, 461/2, 457, 156,459, 409/7,430, 451, 453, 465,463,347 położonych w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 - Piątkowiec, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, woj. podkarpackie oraz na działkach o nr ewid. 1376/2, 1375/2, 1375/1, 1079 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gmina Mielec, powiat mielecki, woj. podkarpackie

3/B/2017 2017-01-19

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L=205 mb na działkach o nr ewid. 27 w miejscowości Wierzchowiny, obręb 111- Wierzchowiny oraz na działkach o nr ewid. 245,243/2,243/1 w miejscowości Wadowice Dolne, obręb 109 ? Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne

2/B/2017 2017-01-19

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Jamy, Izbiska, Wierzchowiny w gminie Wadowice Górne

1/B/2017 2017-01-11

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piątkowiec Zwiernik i części miejscowości Wola Mielecka

16/B/2016 2016-11-28

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 [m?/d] na terenie obejmującym działki nr ewid. 1356, 1367/2, 1336, 1395, 1397/2, 1073 w miejscowości Izbiska, obręb: 102 ? Izbiska, gmina Wadowice Górne

15/B/2016 2016-11-28

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku kultu religijnego

14/B/2016 2016-08-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Montaż Automatu galwanizerskiego do cynkowania alkalicznego Zn i Zn-Ni w bębnach wraz z oczyszczalnią ścieków? na działkach o nr ewid. 246/7, 246/8, 246/10, 534 oraz 535 położonych w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

12/B/2016 2016-08-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40x3,7 L=58 mb?

11/B/2016 2016-06-28

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa sieci gazowej? na działkach o nr ewid. 246/10 i 534 w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne

10/B/2016 2016-06-01

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: pn.: ?Przebudowa i rozbudowa mechaniczno ? biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 [m3/d] i RLM = 6500?

9/B/2016 2016-05-30

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40x3,7 L=75mb"

8/B/2016 2016-05-24

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa sieci gazowej?. W/w inwestycja realizowana będzie na działce o nr ewid. 315 w miejscowości Wadowice Górne. Obręb: 108 Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne.

7/B/2016 2016-05-16

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa i rozbudowa mechaniczno ? biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 [m3/d] i RLM = 6500? na działkach nr ewid. 1356, 1367/2, 1336, 1395, 1397/2 i 1073 położonych w miejscowości Izbiska, obręb: 102 - Izbiska, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, woj. podkarpackie

6/B/2016 2016-04-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40x3,7 L=46mb ?. Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 216/1, 70, 60/5, 62/1 w miejscowości Jamy, obręb: 103 ? Jamy, gmina Wadowice Górne

5/B/2016 2016-04-01

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Hala komór wędzarniczych ? W/w inwestycja realizowana na działkach nr ewid. 703, 525/14, 525/20 położonych w miejscowości Wadowice Górne, obręb: 108 ? Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, woj. Podkarpackie

4/B/2016 2016-03-22

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. . ?Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie obejmującym działki nr ewid. 368/5, 347, 369/2, 369/3 w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

3/B/2016 2016-03-14

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Hala komór wędzarniczych Planowana inwestycja na działkach o nr ewid. 703,525/14 i 525/20 w miejscowości Wadowice Górne, obręb 108 - Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie

2/B/2016 2016-02-26

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch budynków inwentarskich do hodowli brojlera kurzego wraz budowlami towarzyszącymi oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. 1509, miejscowość Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie?

1/B/2016 2016-01-08

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach? polegającego na budowie rurociągów międzyobiektowych wraz z niezbędnym uzbrojeniem, poletek osadowych, traktów komunikacyjnych w celu poprawy efektywności gospodarowania osadami na stacji uzdatniania, a także modernizacja spustów osadów i wód powstałych w procesie uzdatniania w komorze reakcji oraz w osadniku wód popłucznych?

7/B/2015 2015-09-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. BUDOWA SIECI KABLOWEJ NN0,4kV ORAZ ROZBIÓRKA SIECI NAPOWIETRZNEJ IZOLOWANEJ NN0,4kV OD SŁUPA NR 23 DO NR 27 I ODCINKA KABLA NN0,4kV OD PUNKTU ?A? DO PUNKTU ?B?

6/B/2015 2015-08-26

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wadowice Górne?

5/B/2015 2015-08-26

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 40x3,7 L = 168mb?

4/B/2015 2015-03-23

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 40x3,7 L = 99mb? W/w inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 204/1, 205, 206, 209 w miejscowości Wierzchowiny, obręb: 111 ? Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

3/B/2015 2015-03-06

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: montaż wtryskarki ELAST 2700/400 tb w istniejącej hali produkcyjnej firmy GUMOTIV Paweł Róg, realizowanego w ramach projektu: ?Zakup innowacyjnej wtryskarki ELAST 2700/400 tb do produkcji elementów gumowych przez firmę GUMOTIV Paweł Róg? wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej I konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.1 ?Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości?, schemat B ?Bezpośrednie dotacje inwestycyjne? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

2/B/2015 2015-03-05

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: montaż wtryskarki ELAST 2700/400 tb w istniejącej hali produkcyjnej firmy GUMOTIV Paweł Róg, realizowanego w ramach projektu: ?Zakup innowacyjnej wtryskarki ELAST 2700/400 tb do produkcji elementów gumowych przez firmę GUMOTIV Paweł Róg? wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej I konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.1 ?Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości?, schemat B ?Bezpośrednie dotacje inwestycyjne? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

1/B/2015 2015-02-23

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa budynku przemysłowego ? Zakładu Przetwórstwa Mięsnego? W/w inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr ewid. 427 w miejscowości Wadowice Dolne, obręb: 109 Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne

12/B/2014 2014-11-14

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne zmieniająca decyzję Wójta Gminy Wadowice Górne Nr UG-IR.6220.1.2011 z dnia 30.11.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej zlokalizowana w Wadowicach Górnych dz. nr 523/8, 523/9, 523/10, 523/11?

11/B/2014 2014-11-06

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej zlokalizowana w Wadowicach Górnych dz. Nr 523/8, 523/9, 523/10, 523/11? w związku ze zmianą decyzji Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach znak: UG-IR.6220.1.2011 z dnia 30.11.2011r., wynikającą z zakupu innowacyjnej wtryskarki ELAST 2700/400 tb, dla instalacji objętej wskazaną decyzją

10/B/2014 2014-09-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32 x 3,0 L= 37mb?

9/B/2014 2014-09-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32 x 3,0 L= 27mb?

8/B/2014 2014-09-03

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych o część z salą widowiskową ? sportową wraz z przebudową istniejących sieci gazowej i wodociągowej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku?

7/B/2014 2014-08-25

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L = 50mb?

6/B/2014 2014-07-18

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Wadowicach Górnych polegająca na dobudowie windy towarowo ? osobowej zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku?

5/B/2014 2014-07-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L = 60mb? W/w inwestycja realizowana będzie na działce o nr ewid. 923 w miejscowości Wampierzów, obręb: 110 ? Wampierzów, gmina Wadowice Górne.

4/B/2014 2014-04-08

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa budynku przemysłowego ? Zakładu Przetwórstwa Mięsnego??

3/B/2014 2014-04-08

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z stacją transformatową SN/nN ?

2/B/2014 2014-02-27

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA SIECI KABLOWEJ SN 15KV W MIEJSCOWOŚCI JAMY ? WOLA WADOWSKA

1/B/2014 2014-01-22

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej wraz z rozbudową hali istniejącej w miejscowości Przebendów na działkach o nr ew. gruntu 296/4 i 233/46 (obręb 0107 Przebendów)?.

10/B/2013 2013-12-17

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej wraz z rozbudową hali istniejącej w miejscowości Przebendów na działkach o nr ew. gruntu 296/4 i 233/46 (obręb 107 Przebendów)?

9/B/2013 2013-11-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA z rur PE dn. 40 x 3,7 L = 110mb?

8/B/2013 2013-11-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA z rur PE dn. 32 x 3,0 L = 120?

7/B/2013 2013-08-08

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: : ?Budowa budynku warsztatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 424/3 i 424/26 (Obręb 106 ? Piątkowiec) w miejscowości Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

6/B/2013 2013-07-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ORAZ DWÓCH PRZYŁĄCZY GAZOWYCH W MIEJSCOWOŚCI PIĄTKOWIEC? W/w inwestycja realizowana będzie na działkach.: 424/13, 427, 426/6, 425/1, 425/2, 425/3 i 425/4 obręb: 106 - Piątkowiec, gmina Wadowice Górne.

5/B/2013 2013-06-10

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Rozbudowa hali produkcyjnej o część produkcyjno ? magazynową oraz budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy halą a istniejącą częścią socjalno ? biurową w Wadowicach Górnych na terenie działek nr 523/8, 523/10?

4/B/2013 2013-06-10

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa hali produkcyjnej o część produkcyjno ? magazynową oraz budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy halą a istniejącą częścią socjalno ? biurową w Wadowicach Górnych na terenie działek nr 523/8, 523/10?

3/B/2013 2013-04-22

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Magazyn wyrobów gotowych?

2/B/2013 2013-04-09

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Magazyn wyrobów gotowych? W/w inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid.: 703 (część), 524/11, 525/13, 525/14 i 525/20 obręb 108: Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

1/B/2013 2013-01-23

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 32 x 3,0 z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego? W/w inwestycja realizowana będzie na działkach.: 1389, 1385, 1381/2 i 1378/5 obręb: 102 - Izbiska, gmina Wadowice Górne.

11/B/2012 2012-12-31

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa budynku warsztatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 424/3 i 424/26 (Obręb 106 ? Piątkowiec) w miejscowości Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

10/B/2012 2012-11-15

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Górna ? Mielec polegającej na budowie chodnika poza rowem w granicy pasa drogi w km 31+340 do km 32+355,4 strona prawa w m. Piątkowiec?, zlokalizowanego na działkach.: 243 obręb: 106 Piątkowiec, 413 obręb: 108 Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

9/B/2012 2012-11-15

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa budynku warsztatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 424/3 i 424/26 (Obręb 106 ? Piątkowiec) w miejscowości Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

8/B/2012 2012-09-06

Wydana przez Wójta Gminy Wadowice Górne zezwolenie na usunięcie 48 sztuk drzew rosnących na działce nr 633/2 w miejscowości Jamy . Brzoza ? 1 szt, jesion ? 3 szt, akacja ? 2 szt,, wierzba ? 1 szt, kruszna 1 szt, 40 szt

7/B/2012 2012-09-06

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE Dn 32 x 3,0 L= 70mb ? W/w inwestycja realizowana będzie na działkach.: 260/4, 260/5 obręb: Piątkowiec, gmina Wadowice Górne

6/B/2012 2012-09-06

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE Dn 32 x 3,0 L= 100mb ? W/w inwestycja realizowana będzie na działkach.: 435/2, 435/1 i 436/1 obręb: Wampierzów, gmina Wadowice Górne

5/B/2012 2012-06-01

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15KV UŁOŻONEJ W ZIEMI?. W/w inwestycja realizowana będzie na działkach.: 1718, 1715/1, 1714/1, 1713, 1706, 1705, 1689, 1700/1, 1700/2, 1698, 1674 obręb: Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne.

4/B/2012 2012-04-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa budynku magazynowego wraz z myjnią pojemników? zlokalizowanego na działkach.: 525/36 i 703 obręb: Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne.

3/B/2012 2012-03-29

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa budynku magazynowego wraz z myjnią pojemników?

2/B/2012 2012-03-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA NAPOWIETRZNO ? KABLOWEJ LINII SN 15KV Z PREFABRYKOWANĄ STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ 15/0,4KV ORAZ KABLAMI NN 0,4KV DLA ZASILANIA ISTNIEJĄCEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GUMOTIV ? PAWEŁ RÓG W WADOWICACH GÓRNYCH 91?

1/B/2012 2012-01-10

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa mostu przez Potok Zgórsko w miejscowości Wadowice Dolne w ciągu drogi powiatowej nr 1160R Załuże ? Piątkowiec w km 9+565?

7/B/2011 2011-12-13

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa mostu przez Potok Zgórsko w miejscowości Wadowice Dolne w ciągu drogi powiatowej nr 1160R Załuże ? Piątkowiec w km 9+565?, zlokalizowanego na działkach.: 565, 287/1, 314/1, 213/8, 314/2, 592, 594/1, 595/2, 68, 289/2, 288, 591, 593, 595/1 położonych w Wadowicach Dolnych, gmina Wadowice Górne

6/B/2011 2011-12-02

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa mostu przez Potok Zgórsko w miejscowości Wadowice Dolne w ciągu drogi powiatowej nr 1160R Załuże ? Piątkowiec w km 9+565?

5/B/2011 2011-11-30

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej zlokalizowana w Wadowicach Górnych dz. nr 523/8, 523/9, 523/10, 523/11? zlokalizowanego na działkach.: 523/8, 523/9, 523/10, 523/11 obręb: Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

4/B/2011 2011-10-10

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego o powierzchnię magazynową w wielkości ok. 1200m2?, zlokalizowanego na działkach.: 704/1 i 335/12 obręb: Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

3/B/2011 2011-09-23

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego o powierzchnię magazynową w wielkości ok. 1200m2? W/w inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid.: 704/1 i 335/12, obręb 108: Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

2/B/2011 2011-08-23

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej zlokalizowana w Wadowicach Górnych dz. nr 523/8, 523/9, 523/10, 523/11?

1/B/2011 2011-06-28

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa odcinka sieci średnioprężnej gazowej w miejscowości Zabrnie, gmina Wadowice Górne?

22/B/2010 2010-10-14

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne uchylająca w całości ostateczną decyzję Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 19.08.2010r. Nr UG IR 7331/DŚ/7/2009/2010 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec ? Gmina Wadowice Górne?

21/B/2010 2010-10-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Wykonanie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Jamach?

20/B/2010 2010-08-19

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne wydana przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec ? Gmina Wadowice Górne?

19/B/2010 2010-07-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa stacji bezprzewodowej transmisji danych Aero2 o nazwie ?TAR 22719 WADOWICE GÓRNE? zlokalizowanej na dachu istniejącego pawilonu handlowego?

18/B/2010 2010-06-04

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?

17/B/2010 2010-05-18

Decyzja wydana przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?

16/B/2010 2010-05-11

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?.

15/B/2010 2010-05-05

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wody czystej, ze stali kwasoodpornej w miejscowości Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne?

14/B/2010 2010-04-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci średnioprężnej gazowej z przyłączami dla miejscowości Zabrnie, gmina Wadowice Górne (projekt zamienny)?

13/B/2010 2010-04-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wampierzów, gmina Wadowice Górne?

12/B/2010 2010-04-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne?

11/B/2010 2010-04-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne?

10/B/2010 2010-04-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Przebendów, gmina Wadowice Górne?

9/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Kosówka, gmina Wadowice Górne?

8/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Grzybów, gmina Wadowice Górne?

7/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne?

6/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowie oświetlenia drogowego w części miejscowości Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

5/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Izbiska, gmina Wadowice Górne?

4/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne?

3/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Jamy, gmina Wadowice Górne?

2/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Zabrnie, gmina Wadowice Górne?

1/B/2010 2010-02-19

Decyzja wydana przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1 166R Partynia ? Jamy w km 0+010 ? 9+456?

22/B/2009 2010-02-19

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturą?

21/B/2009 2010-02-08

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIĄTKOWIEC ? GMINA WADOWICE GÓRNE?

20/B/2009 2010-02-08

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Odbudowie drogi powiatowej NR 1 166R Partynia ? Jamy w km 0+000 ? 9+456?. W/w inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid.: - 12, 22, 23, 24 położonych w m. Partynia ? Gmina Radomyśl Wielki - 216 położonej w m. Izbiska ? Gmina Wadowice Górne - 117, 119, 124, 125, 334, 708, 1046, 1489 ? położonych w m. Jamy ? Gmina Wadowice Górne

19/B/2009 2009-11-18

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Janina Krawiec na usunięcie 20 drzewa z gatunku topola-osika, brzoza, olcha rosnących na działce 149/5 w miejscowości Wadowice Górne o obw. pnia mierzonego na wys. 130 cm odp: 77 cm, 68 cm , 71 cm, 66 cm, 38 cm, 34 cm, 64 cm, 88 cm , 78 cm, 92 cm, 34 cm, 34 cm, 46 cm, 58 cm , 53 cm, 33 cm, 87 cm, 72 cm, 38 cm, 34 cm

18/B/2009 2009-11-18

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Stanisławowi Midura na usunięcie 8 drzewa z gatunku olcha rosnących na działce 469/14 w miejscowości Wadowice Górne o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 160 cm, 110 cm - 2 szt, 120 cm- 2 szt, 250 cm, 60 cm, 125 cm

17/B/2009 2009-11-18

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Marii Krzyżowskiej na usunięcie 4 drzewa z gatunku topola, jesion rosnących na działce 275 w miejscowości Izbiska o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 160 cm, 140 cm, 180 cm, 160 cm

16/B/2009 2009-11-18

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Mielcu na usunięcie 3 drzew z gatunku lipa rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 1 166 w Partynia ? Jamy w miejscowości Jamy o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 140 cm, 150 cm, 150 cm

15/B/2009 2009-11-13

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Józefowi Kubat na usunięcie 1 drzewa z gatunku topola rosnących na działce 481/2 w miejscowości Wierzchowiny. o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 355

14/B/2009 2009-11-12

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Dariuszowi Cięciwa na usunięcie 8 drzew z gatunku olcha rosnących na działce 946 w miejscowości Wampierzów. o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 44 cm, 40 cm, 50 cm, 51 cm, 51 cm, 47 cm, 53 cm, 59 cm

13/B/2009 2009-11-10

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Józefowi Baum na usunięcie 50 drzew z gatunku sosna, brzoza, osika rosnących na działce 35 w miejscowości Grzybów, o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: sosna 45 cm ? 4 szt, cm, 30 cm ? 2 szt, , 35cm ? 4 szt, ,40 cm ? 3 szt, , 77 cm ? 1 szt, , 50 cm ? 4 szt,, 54 cm ? 1 szt, , 52 cm ? 2 szt, 38 cm ? 2 szt, , 55 cm ? 1 szt, , 68 cm ? 1 szt, , 70 cm ? 1 szt, 42 cm ? 3 szt, brzoza 65 cm- 2 szt, 70 cm- 1 szt, 43 cm -1 szt, 50 cm-2 szt,55 cm-1 szt, 75 cm-1 szt, 35 cm-1 szt, 40 cm-1 szt, osika 70 cm-1 szt, 60cm-1szt, 40 cm-1 szt, 52 cm- 1 szt, 45 cm-1 szt, 47 cm-2 szt, 55 cm- 1 szt, 48 cm- 1 szt, 80 cm- 1 szt, kruszyna z pow. O,78 ha

12/B/2009 2009-11-09

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Pawłowi Kapel na usunięcie 4 drzew z gatunku akacja rosnących na działce 205 w miejsc. Jamy o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 80 cm, 86 cm, 95 cm, 95 cm

11/B/2009 2009-11-02

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Józefowi Łabuz na usunięcie 15 drzew z gatunku olcha rosnących na działce 348 w Wola Wadowska miejsc. o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 70 cm, 75 cm, 83 cm, 85cm,85 cm, 85 cm, 85 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm, 105 cm, 105 cm, 105 cm, 105 cm, 110 cm

10/B/2009 2009-11-02

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Zbigniewowi Kręcigłowa na usunięcie 3 drzew z gatunku brzoza rosnących na działce 335/2 w miejsc. Wadowice Dolne o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 115 cm, 115 cm, 120 cm

9/B/2009 2009-11-02

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Dorocie Działo na usunięcie 3 drzew z gatunku akacja, lipa, jesion rosnących na działce 330/1 w miejsc. Wampierzów o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 205 cm, 130 cm, 130 cm

8/B/2009 2009-10-21

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Krzysztofowi Piechota na usunięcie 1 drzewa z gatunku dąb rosnących na działce 194 w miejsc. Kosówka o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm odp.: 260 cm.

7/B/2009 2009-10-13

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Ryszardowi Łabuz na usunięcie 5 drzew z gatunku świerk, orzech rosnących na działce 260 w miejsc. Zabrnie o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm odp.: 110 cm, 70 cm, 70 cm, 35 cm, 80cm

6/B/2009 2009-10-13

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Andrzejowi Krawiec na usunięcie 2 drzew z gatunku topola rosnących na działce 1527/4 w miejsc. Jamy o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm odp.: 137 cm, 118 cm

5/B/2009 2009-10-13 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Stanisławowi Węgrzyn na usunięcie 6 drzew z gatunku brzoza rosnących na działce 167 w miejsc. Izbiska o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm odp.: 160 cm, 160cm, 140 cm, 135 cm, 130 cm, 125 cm

4/B/2009 2009-08-07

Decyzja wydana przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne - Wampierzów na odcinku w km 0+000 - 5+800"

3/B/2009 2009-07-02

Decyzja wydana przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturą"

2/B/2009 2009-05-18

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne - Wampierzów na odcinku w km 0+000 - 5+800"

1/B/2009 2009-05-13

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturą"


Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2009-08-13


Osoby odpowiedzialne:
Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i Och Wiesław Pietras
Tel: 146669883
  Ilość odwiedzin: 13830