Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Kadencja 2006-2010

Kadencja 2006-2010

Uchwała nr XLIII/239/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XLIII/238/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia dopłaty do kosztów odbioru ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej i dowożonych do oczyszczalni ścieków zarządzanej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XLIII/237/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2011 na terenie gminy

Uchwała nr XLIII/236/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XLIII/235/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Wadowice Górne na rok 2011, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów, ustalenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnienia od tej opłaty

Uchwała nr XLIII/234/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2011 na terenie gminy

Uchwała nr XLIII/233/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 na terenie gminy

Uchwała nr XLIII/232/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wadowice Górne w roku 2011

Uchwała nr XLIII/231/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok

Uchwała nr XLII/230/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację projektu" PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

Uchwała nr XLII/229/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 11 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok

Uchwała nr XLI/228/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Wadowice Górne na lata 2009-2015

Uchwała nr XLI/227/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XLI/226/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków na realizację Projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

Uchwała nr XLI/225/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Publiczne Przedszkole w Wadowicach Górnych” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową „Publiczne Przedszkole w Wadowicach Górnych”

Uchwała nr XLI/224/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok

Uchwała nr XL/223/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Kawęczyn na lata 2009-2015

Uchwała nr XL/222/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Wadowice Górne na lata 2009-2015

Uchwała nr XL/221/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy – Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy

Uchwała nr XL/220/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Uchwała nr XL/219/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

Uchwała nr XL/218/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok

Uchwała nr XL/217/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Wadowice Górne a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

Uchwała nr XXXIX/216/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XXXIX/215/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie dopłaty do kosztów odbioru ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej i dowożonych do oczyszczalni ścieków zarządzanej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XXXIX/214/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia przez gminę kredytu krótkoterminowego

Uchwała nr XXXIX/213/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok

Uchwała nr XXXIX/212/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

Uchwała nr XXXVIII/211/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wadowice Górne – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr XXXVIII/210/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011

Uchwała nr XXXVIII/209/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wadowice Górne stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XXXVIII/208/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok

Uchwała nr XXXVIII/207/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała nr XXXVIII/206/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXXVII/205/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 stycznia 2010 r. Uchwała budżetowa Gminy Wadowice Górne na rok 2010

Uchwała nr XXXVII/204/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Uchwała nr XXXVII/203/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Uchwała nr XXXVII/202/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXXVII/201/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXXVII/200/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXXVII/199/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXXVII/198/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXXVII/197/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXXVII/196/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXXVII/195/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXXVII/194/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXXVII/193/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Wadowice Górne na lata 2009-2015

Uchwała nr XXXVII/192/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kawęczyn na lata 2010-2016

Uchwała nr XXXVI/191/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XXXVI/190/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała nr XXXVI/189/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – rekreacyjnej w Grzybowie

Uchwała nr XXXV/188/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała nr XXXV/187/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 wraz z wyposażeniem bojowym”

Uchwała nr XXXIV/186/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała nr XXXIV/185/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXXIV/184/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny

Uchwała nr XXXIV/183/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego

Uchwała nr XXXIV/182/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2010 na terenie gminy

Uchwała nr XXXIV/181/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XXXIV/180/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Wadowice Górne na rok 2010, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa , ustanowienia inkasentów, ustalenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnienia od tej opłaty

Uchwała nr XXXIV/179/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2010 na terenie gminy

Uchwała nr XXXIV/178/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 na terenie gminy

Uchwała nr XXXIV/177/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wadowice Górne w roku 2010

Uchwała nr XXXIII/176/2009 z dnia 23 października 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wadowice Górne – Przebendów (etap II) i Wadowice Dolne"

Uchwała nr XXXIII/175/2009 z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała nr XXXIII/174/2009 z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny

Uchwała nr XXXIII/173/2009 z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych na lata 2009 – 2011

Uchwała nr XXXIII/172/2009 z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego

Uchwała nr XXXII/171/2009 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny

Uchwała nr XXXII/170/2009 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego

Uchwała nr XXXII/169/2009 z dnia 15 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XXXII/168/2009 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała nr XXXII/167/2009 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej gminy

Uchwała nr XXXI/166/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie dopłaty do kosztów odbioru ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej i dowożonych do oczyszczalni ścieków zarządzanej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XXXI/165/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała nr XXXI/164/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXX/163/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości przez gminę Wadowice Górne z przeznaczeniem na cele publiczne

Uchwała nr XXX/162/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie sfinansowania projektu - Budowa zasilania awaryjnego wodociągu dla gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XXX/161/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie sfinansowania projektu - Budowa odcinka sieci wodociągowej DN 225 w Woli Wadowskiej

Uchwała nr XXX/160/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała nr XXX/159/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny

Uchwała nr XXX/158/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany wieloletniego pragramu inwestycyjnego

Uchwała nr XXX/157/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju, modernizacji i rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XXIX/156/2009 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie sfinansowania projektu - Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XXIX/155/2009 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

Uchwała nr XXIX/154/2009 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2009

Uchwała nr XXIX/153/2009 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Uchwała nr XXIX/152/2009 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Wadowice Górne na lata 2009-2015

Uchwała nr XXVIII/151/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu na 2009 rok

Uchwała nr XXVIII/150/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Uchwała nr XXVIII/149/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmianie uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Uchwała nr XXVIII/148/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

Uchwała nr XXVII/147/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu Kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XXVII/146/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wadowice Dolne na lata 2009-2015

Uchwała nr XXVII/145/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wadowice Górne na lata 2009-2015

Uchwała nr XXVII/144/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Przebendów na lata 2009-2015

Uchwała nr XXVII/143/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie rozszerzenia zakresu przeznaczania i korzystania z terenów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Wadowicach Dolnych oraz przy Szkole Podstawowej w Wadowicach Górnych z siedzibą w Przebendowie

Uchwała nr XXVII/142/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia gminy Wadowice Górne do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr XXVII/141/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Wadowice Górne stosowanych przez GZGK w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XXVII/140/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju, modernizacji i rozbudowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XXVII/139/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mieleckiemu

Uchwała nr XXVII/138/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy - Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy

Uchwała nr XXVII/137/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

Uchwała nr XXVI/136/2009 z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała nr XXVI/135/2009 z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za osiąnięcia dydaktyczne i wychowawcze

Uchwała nr XXVI/134/2009 z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała nr XXVI/133/2009 z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XXVI/132/2009 z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wadowice Górne na lata 2008-2015


Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2010-12-03
  Ilość odwiedzin: 33299