Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Kadencja 2010-2014

Kadencja 2010-2014

Uchwała NR L/286/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2014 – 2018

Uchwała NR L/285/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2014 rok Nr XLI/227/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku

Uchwała NR L/284/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2015 na terenie gminy

Uchwała NR L/283/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała NR L/282/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Wadowice Górne , zarządzania poboru opłat w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów , ustalenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnienia od tej opłaty

Uchwała NR L/281/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy

Uchwała NR L/280/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy

Uchwała NR L/279/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wadowice Górne w roku 2015

Uchwała NR XLIX /278/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2014 – 2018

Uchwała NR XLIX /277/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2014 rok Nr XLI/227/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku

Uchwała NR XLIX /276/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 października 2014 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała NR XLIX /275/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 października 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych , mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Wadowice Górne lub jej jednostkom podległym

Uchwała NR XLIX /274/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wadowice górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015

Uchwała NR XLIX /273/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Uchwała NR XLIX /272/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne

Uchwała NR XLVIII /271/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 16 września 2014 r.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2014 rok Nr XLI/227/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r.

Uchwała NR XLVIII /270/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLVII /266/2014 z dnia 29.08. 2014 r.

Uchwała NR XLVIII /269/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2014 rok Nr XLI/227/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r.

Uchwała NR XLVII /268/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia regulaminu Gminnego Funduszu Stypendialnego dla szczególnie zdolnych uczniów z terenu gminy Wadowice Górne

Uchwała NR XLVII /267/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2014 - 2018

Uchwała NR XLVII /266/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2014 rok Nr XLI/227/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r.

Uchwała NR XLVII /265/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

Uchwała NR XLVII /264/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała NR XLVII/263/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała nr XLVI /262/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2014 - 2018

Uchwała nr XLVI /261/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2014 rok Nr XLI/227/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r.

Uchwała nr XLVI /260/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego

Uchwała nr XLV /259/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy – Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy

Uchwała nr XLV /258/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2014 rok Nr XLI/227/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r.

Uchwała NR XLV /257/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola , dla których Gmina Wadowice Górne jest organem prowadzącym

Uchwała NR XLV /256/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wadowice Górne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała NR XLV /255/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

Uchwała nr XLIV/254/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2014 - 2018

Uchwała nr XLIV/253/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2014 rok Nr XLI/227/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r.

Uchwała nr XLIV/252/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała nr XLIV/251/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komedzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Uchwała nr XLIV/250/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego udostępniania placu rehabilitacyjnego w miejscowości Wadowice Górne , realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa placów rehabilitacyjnych w Wadowicach Górnych i w Wadowicach Dolnych wraz z modernizacją boiska wielofunkcyjnego w Wadowicach Dolnych ” zgłoszonego do dofinasowania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju

Uchwała nr XLIV/249/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego udostepnienia boiska wielofunkcyjnego oraz placu rehabilitacyjnego w miejscowości Wadowice Dolne , realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa placów rehabilitacyjnych w Wadowicach Górnych i w Wadowicach Dolnych wraz z modernizacją boiska wielofunkcyjnego w Wadowicach Dolnych” zgłoszonego do dofinasowania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 , w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Uchwała nr XLIII/248/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 r

Uchwała NR XLIII/247/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2014 - 2018

Uchwała NR XLIII/246/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2014 rok Nr XLI/227/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r

Uchwała NR XLIII/245/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała NR XLIII/244/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała NR XLIII/243/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała NR XLIII/242/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/232/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 stycznia 2014 r

Uchwała NR XLIII/241/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wadowice Górne stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych

Uchwała NR XLIII/240/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała NR XLIII/239/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Logo Gminy Wadowice Górne oraz zasad jego użytkowania

Uchwała NR XLIII/238/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała nr XLII/237/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Wadowice Górne na lata 2014 – 2020

Uchwała nr XLII/236/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XLII/235/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Wadowice Górne „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

Uchwała nr XLII/234/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała nr XLII/233/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Radgoszcz realizacji zadania publicznego z zakresu dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy – Zalesie oraz udzieleniu dotacji przedmiotowej

Uchwała nr XLII/232/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy – Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Radgoszczy

Uchwała nr XLII/231/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

Uchwała nr XLII/230/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2014 rok Nr XLI/227/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r

Uchwała nr XLI/229/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie

Uchwała nr XLI/228/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2014 -2018

Uchwała nr XLI/227/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie - Uchwała Budżetowa Gminy Wadowice Górne Na Rok 2014

Uchwała nr XLI/226/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2013 -2018

Uchwała nr XLI/225/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2013 rok Nr XXVIII/164/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku

Uchwała nr XL/224/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2013 -2018

Uchwała nr XL/223/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2013 rok Nr XXVIII/164/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku

Uchwała nr XXXIX/222/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Uchwała nr XXXIX/221/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2014 na terenie gminy

Uchwała nr XXXIX/220/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XXXIX/219/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Wadowice Górne na rok 2014 , zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa , ustanowienia inkasentów , ustalenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnienia od tej opłaty

Uchwała nr XXXIX/218/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2014 na terenie gminy

Uchwała nr XXXIX/217/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 na terenie gminy

Uchwała nr XXXIX/216/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wadowice Górne w roku 2014

Uchwała nr XXXIX/215/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2013 rok Nr XXVIII/164/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku

Uchwała nr XXXVIII/214/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2013 rok Nr XXVIII/164/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku

Uchwała nr XXXVIII/213/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Uchwała nr XXXVII/212/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2013 – 2018

Uchwała nr XXXVII/211/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2013 rok XXVIII/164/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku

Uchwała nr XXXVII/210/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działka nr 1011/1 położona w miejscowości Wampierzów

Uchwała nr XXXVII/209/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wadowice Górne porozumienia o współpracy z gminami tworzącymi Mielecki Obszar Funkcjonowania w zakresie opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Uchwała nr XXXVII/207/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego tworzącymi Mielecki Obszar Funkcjonalny w celu wzmocnienia partnerstwa w planowaniu i zarządzaniu procesami rozwojowymi oraz przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Zintegrowany rozwój Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wielopoziomowe partnerskie i spójne działania o charakterze planistycznym i inwestycyjnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013”

Uchwała nr XXXVI/206/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2013 – 2018

Uchwała nr XXXVI/205/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia Spółdzielni Socjalnej „Razem” przez Gminę Wadowice Górne długoterminowego poręczenia prawidłowego wykonania umowy na przyznanie przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego wsparcie finansowe dla Spółdzielni Socjalnej „Razem” na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych

Uchwała nr XXXVI/204/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 lipca 2013 r. w spawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 stycznia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wadowice Górne na rok 2013

Uchwała nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2013 rok Nr XXVIII/164/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku

Uchwała nr XXXV/202/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2013 – 2018

Uchwała nr XXXV/201/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2013 rok Nr XXVIII/164/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku

Uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia zwolnień dla właścicieli nieruchomości z opłaty za odbiór odpadów komunalnych - UWAGA: uchwała unieważniona przez RIO Rzeszów

Uchwała nr XXXV/198/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Uchwała nr XXXIV/197/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jamy”

Uchwała nr XXXIV/196/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2013 – 2018

Uchwała nr XXXIV/195/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2013 rok Nr XXVIII/164/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku

Uchwała nr XXXIV/194/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych

Uchwała nr XXXIV/193/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wadowice Górne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała nr XXXIV/192/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze

Uchwała nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2013 rok Nr XXVIII/164/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku

Uchwała nr XXXIII/189/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2013 rok Nr XXVIII/164/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku

Uchwała nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2013

Uchwała nr XXXIII/187/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy – Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy

Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania przez Gminę Wadowice Górne oraz Gminy Mielec i Radomyśl Wielki Spółdzielni Socjalnej “RAZEM”

Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2013 rok

Uchwała nr XXXII/184/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/150/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r

Uchwała nr XXXII/183/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2013-2018lata

Uchwała nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2013 rok

Uchwała nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016

Uchwała nr XXXI/179/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014

Uchwała nr XXXI/178/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”

Uchwała nr XXXI/177/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wadowice Górne stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XXX/176/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2013 rok

Uchwała nr XXX/175/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XXX/174/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XXX/173/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółdzielni socjalnej

Uchwała nr XXX/172/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/151/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r Rady Gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XXX/171/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/162/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r Rady Gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XXX/170/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego- działka nr 673/1 położona w miejscowości Wadowice Dolne

Uchwała nr XXIX/169/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie : powierzenia Gminie Radgoszcz realizacji zadania publicznego z zakresu dostarczania wody dla mieszkańców miejscowości Jamy – Zalesie oraz udzieleniu dotacji przedmiotowej

Uchwała nr XXIX/168/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zabrniu w filię Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Początka w Wadowicach Dolnych o strukturze organizacyjnej z klasami od pierwszej do trzeciej podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Początka w Wadowicach Dolnych

Uchwała nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. pil. Bolesława Stachonia w Woli Wadowskiej w filię Szkoły Podstawowej w Izbiskach o strukturze organizacyjnej z klasami od pierwszej do trzeciej podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej w Izbiskach

Uchwała nr XXVIII/166/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad i trybu przyznawania dofinansowania na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest” - UWAGA: uchwała unieważniona przez RIO Rzeszów

Uchwała nr XXVIII/165/2013, Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2013-2018

Uchwała nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwała budżetowa Gminy Wadowice Górne na rok 2013

Uchwała nr XXVIII/163/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXVIII/162/2013 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XXVII/161/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2012-2018

Uchwała nr XXVII/160/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

Uchwała nr XXVII/159/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie : powierzenia Gminie Radgoszcz realizacji zadania publicznego z zakresu dostarczania wody dla mieszkańców miejscowości Jamy – Zalesie oraz udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwała nr XXVII/158/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy – Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy

Uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 r

Uchwała nr XXVII/156/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała nr XXVI/155/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wadowice Górne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XXVI/154/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2012-2018

Uchwała nr XXVI/153/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

Uchwała nr XXVI/152/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr XXVI/151/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych , częstotliwość i sposób świadczenia usług

Uchwała nr XXVI/150/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr XXVI/149/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie : ustalenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXVI/148/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wadowice Górne – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian statutu Gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XXVI/144/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XXVI/142/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XXV/141/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-nia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Uchwała nr XXV/140/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego- działka nr 673/1 położona w miejscowości Wadowice Dolne

Uchwała nr XXV/139/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

Uchwała nr XXV/138/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu płatności i poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XXV/137/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2013 na terenie gminy

Uchwała nr XXV/136/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XXV/135/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Wadowice Górne na rok 2013, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa , ustanowienia inkasentów, ustalenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnienia od tej opłaty

Uchwała nr XXV/134/2011 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2012 na terenie gminy

Uchwała nr XXV/133/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 na terenie gminy

Uchwała nr XXV/132/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wadowice Górne w roku 2013

Uchwała nr XXIV/131/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wadowice Górne dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Uchwała nr XXIV/130/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2012-2018

Uchwała nr XXIV/129/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

Uchwała nr XXIV/128/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie : wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/134/2009 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała nr XXIV/127/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Posła na Sejm RP Dariusza Dziadzio na Wójta Gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XXIII/126/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2012-2018

Uchwała nr XXIII/125/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

Uchwała nr XXIII/124/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie: zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

Uchwała nr XXIII/123/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Wadowice Górne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr XXIII/122/2012 z dnia 20 września 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-żytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczą-cych działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr XXIII/121/2012 z dnia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Wadowice Górne” złożonego w ramach naboru 4/9.1.2/2012 Priorytet IX POKL Działanie nr 9.1 Poddziałanie nr 9.1.2 Numer identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-191/12

Uchwała nr XXII/120/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXII/119/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXII/118/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXII/117/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXII/116/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXII/115/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XXII/114/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

Uchwała nr XXII/113/2012 z dnia 17 czerwca 2012 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – rekreacyjnej w Grzybowie

Uchwała nr XXI/112/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XXI/111/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego- działka nr 673/1 położona w miejscowości Wadowice Dolne

Uchwała nr XXI/110/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy – Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy

Uchwała nr XXI/109/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

Uchwała nr XXI/108/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jamach

Uchwała nr XXI/107/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wadowice Górne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała nr XXI/106/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

Uchwała nr XX/105/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie : powierzenia Gminie Radgoszcz realizacji zadania publicznego z zakresu dostarczania wody dla mieszkańców miejscowości Jamy – Zalesie oraz udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwała nr XX/104/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

Uchwała nr XX/103/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"

Uchwała nr XIX/102/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie : zmieniająca uchwałę własną Rady Gminy Wadowice Górne w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr XIX/101/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XIX/100/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

Uchwała nr XIX/99/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego- działka nr 212 położona w miejscowości Grzybów

Uchwała nr XIX/98/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013

Uchwała nr XIX/97/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wadowice Górne stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XIX/96/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wadowicach Górnych

Uchwała nr XIX/95/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała nr XVIII/94/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

Uchwała nr XVIII/93/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy – Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy

Uchwała nr XVIII/92/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała nr XVIII/91/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr XVIII/90/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała nr XVIII/89/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012r

Uchwała nr XVIII/88/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

Uchwała nr XVIII/87/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XVIII/86/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów liczbowych i osobowych

Uchwała nr XVII/85/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Dolne „CENTRUM”

Uchwała nr XVII/84/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wadowice Górne „CENTRUM”

Uchwała nr XVII/83/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XVII/82/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2012 – 2018

Uchwała nr XVII/81/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie - uchwała budżetowa Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

Uchwała nr XVI/80/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2011 rok

Uchwała nr XVI/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości – działka nr 432/2 położona w Wadowicach Dolnych

Uchwała nr XVI/78/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2011 rok

Uchwała nr XV/77/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2011 rok

Uchwała nr XIV/76/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2011 rok

Uchwała nr XIV/75/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wadowice Górne lub jej jednostkom podległym

Uchwała nr XIV/74/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie określenia obowiązujących na terenie gminy wzorów formularzy dla osób fizycznych ,osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dla ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Uchwała nr XIV/73/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wadowice Górne – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr XIV/72/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia Gminie Radgoszcz pomocy finansowej w formie dotacji na dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała nr XIV/71/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 na terenie gminy

Uchwała nr XIV/70/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z wystawieniem „polecenia wyjazdu służbowego”

Uchwała nr XIV/69/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty , Kultury , Spraw Socjalnych , Sportu i Przestrzegania Prawa

Uchwała nr XIV/68/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Uchwała nr XIII/67/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego – działki nr 175 i nr 207 położone w Piątkowcu

Uchwała nr XIII/66/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2011 rok

Uchwała nr XIII/65/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2012 na terenie gminy

Uchwała nr XIII/64/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 na terenie gminy Wadowice Górne

Uchwała nr XIII/63/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Wadowice Górne na rok 2012, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów, ustalenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnienia od tej opłaty

Uchwała nr XIII/62/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2012 na terenie gminy

Uchwała nr XIII/61/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 na terenie gminy

Uchwała nr XIII/60/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wadowice Górne w roku 2012

Uchwała nr XII/59/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2011-2018

Uchwała nr XII/58/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

Uchwała nr XII/57/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2011 rok

Uchwała nr XII/56/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Usuwania Azbestu

Uchwała nr XI/55/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2011-2018

Uchwała nr XI/54/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2011 rok

Uchwała nr XI/53/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy – Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy

Uchwała nr XI/52/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia przez gminę kredytu krótkoterminowego

Uchwała nr XI/51/2011 z dnia 16 września 2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała nr X/50/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wadowice Górne

Uchwała nr X/49/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wadowice Górne

Uchwała nr X/48/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne

Uchwała nr X/47/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wadowice Górne na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2018

Uchwała nr IX/46/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy – Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy

Uchwała nr IX/45/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wadowice Górne na lata 2011 - 2015

Uchwała nr IX/44/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do orzekania w sądach powszechnych

Uchwała nr IX/43/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Wadowice Górne i Gminą Ostrów w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych do zagospodarowania i unieszkodliwiania

Uchwała nr IX/42/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2011 rok

Uchwała nr IX/41/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Wadowice Górne na lata 2009-2015

Uchwała nr IX/40/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wadowice Górne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała nr IX/39/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

Uchwała nr VIII/38/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia dopłaty do kosztów odbioru ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej i dowożonych do oczyszczalni ścieków zarządzanej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych

Uchwała nr VIII/37/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2011 – 2016

Uchwała nr VIII/36/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2011 rok

Uchwała nr VIII/35/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr VIII/34/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr VIII/33/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr VIII/32/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr VIII/31/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr VIII/30/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – rekreacyjnej w Grzybowie

Uchwała nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr VI/28/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015

Uchwała nr VI/27/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr VI/26/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012

Uchwała nr VI/25/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia obowiązujących na terenie gminy wzorów formularzy dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dla ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
Załączniki

Uchwała nr VI/24/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2011 rok

Uchwała nr VI/23/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy – Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy

Uchwała nr VI/22/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wadowice Górne stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych

Uchwała nr V/21/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą w Woli Rzędzińskiej

Uchwała nr V/20/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Zaopatrzenia w Wodę Gmin Radomyśl Wielki i Wadowice Górne

Uchwała nr V/19/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2011 – 2016 Uchwała nr V/18/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku - Uchwałą budżetowa Gminy Wadowice Górne

Uchwała nr V/17/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr V/16/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr V/15/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr V/14/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu

Uchwała nr V/13/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Uchwała nr V/12/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania zadania własnego Gminy Wadowice Górne w zakresie rozwoju sportu

Uchwała nr V/11/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Wadowice Górne na lata 2009-2015

Uchwała nr IV/10/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011r

Uchwała nr IV/9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok

Uchwała nr III/8/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wadowice Górne – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr III/7/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała nr III/6/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok

Uchwała nr II/5/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności związanych z wystawieniem „polecenia wyjazdu służbowego”

Uchwała nr II/4/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów liczbowych i osobowych

Uchwała nr II/3/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego

Uchwała nr I/2/210 z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała nr I/1/210 z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy


Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2010-12-03
  Ilość odwiedzin: 32465