Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Rok 2013
Nr karty Data Zakres przedmiotowy
221/A/2013 2013-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew/krzewów z gat. Wierzba biała, olcha czarna, robinia akacjowa, korczyna o obw. pnia 35 cm – 110 cm, rosnących na działce nr 190 w miejscowości Kosówka

220/A/2013 2013-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 25 szt drzew/krzewów z gat. Świerk pospolity o obw. pnia 60 cm, rosnących na działce nr 269 w miejscowości Wadowice Dolne

219/A/2013 2013-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew/krzewów z gat. Topola osik o obw. pnia 190 cm, olcha czarna o obw. pnia 130 cm – 3 szt, wierzba biała o obw. pnia 160 cm – 2 szt. rosnących na działce nr 469 i 470/2 w miejscowości Wola Wadowska

218/A/2013 2013-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew/krzewów z gat. Topola osik o obw. pnia 100 cm, robinia akacjowa o Obwo. Pnia 80 cm – 100 cm rosnących na działce nr 639 w miejscowości Jamy

217/A/2013 2013-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew/krzewów z gat. Topola balsamiczna , o obw. pnia 75 cm - 80 cm, rosnących na działce nr 99 i 102 w miejscowości Zabrnie

216/A/2013 2013-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew/krzewów z gat. Topola osika, o obw. pnia 150 cm, wiąz pospolity o obw. pnia 150 cm rosnących na działce nr 1263 w miejscowości Jamy

215/A/2013 2013-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew/krzewów z gat. olcha czarna o obw. pnia 180 cm rosnących na działce nr 261/3 w miejscowości Piątkowiec

214/A/2013 2013-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew/krzewów z gat. Dąb szypułkowy o obw. pnia 172 cm, 153 cm, 160 cm, jesion wyniosły o obw. pnia 120 cm, grab pospolity o obw. pnia 100 cm, brzoza brodawkowata o obw. pnia 138 cm rosnących na działce nr 146 w miejscowości Wadowice Górne

213/A/2013 2013-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew/krzewów z gat. Topola osika o obw. pnia 180 cm, 200 cm, rosnących na działce nr 275 w miejscowości Izbiska

212/A/2013 2013-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew/krzewów z gat. Robinia akacjowa o obw. pnia 112 cm, rosnących na działce nr 964 w miejscowości Jamy

211/A/2013 2013-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew/krzewów z gat. Robinia akacjowa o obw. pnia 100 cm, rosnących na działce nr 963/1 w miejscowości Jamy

210/A/2013 2013-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew/krzewów z gat. Świerk pospolity o obw. pnia 30 cm, rosnących na działce nr 310/1 w miejscowości Wadowice Górne

209/A/2013 2013-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew/krzewów z gat. robinia akacjowa o obw. pnia 180 cm, rosnących na działce nr 335/1 w miejscowości Zabrnie

208/A/2013 2013-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew/krzewów z gat. Topola osika o obw. pnia 75 cm, rosnących na działce nr 749 w miejscowości Kawęczyn

207/A/2013 2013-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew/krzewów z gat. Robinia akacjowa o obw. pnia 100 cm, rosnących na działce nr 67/1 w miejscowości Jamy

206/A/2013 2013-12-17

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SIECI KABLOWEJ SN 15KV W MIEJSCOWOŚCI JAMY – WOLA WADOWSKA” • na działkach o nr ewid.: 1096, 1097, 1098, 708, 714/3, 716, 717, 719, 721/1, 720 w miejscowości Jamy (obręb 103 – Jamy); • na działkach o nr ewid. 1723/2, 1723/3, 1720/2, 1718 w miejscowości Wola Wadowska (obręb 112 - Wola Wadowska), gmina Wadowice Górne

205/A/2013 2013-12-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew/krzewów z gat. Olcha czarna o obw. pnia 105 cm, 106 cm, 110 cm, 120 cm, jesion wyniosły o obw. pnia 165 cm, dąb szypułkowy o obw. pnia 185 cm rosnących na działce nr 293 w miejscowości Przebendów

204/A/2013 2013-12-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew/krzewów z gat. Topola osika o obw. pnia 300 cm rosnących na działce nr 710 w miejscowości Kawęczyn

203/A/2013 2013-12-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew/krzewów z gat. Lipa drobnolistna o obw. pnia 180 cm, 160cm, olcha czarna o obw. pnia 162 cm rosnących na działce nr 147 w miejscowości Wadowice Górne

202/A/2013 2013-12-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew/krzewów z gat. Jesion wyniosły o obw. pnia 90 cm, 150cm, 170 cm rosnących na działce nr 267/3 w miejscowości Wampierzów

201/A/2013 2013-12-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew/krzewów z gat. olcha czarna obw. pnia 90 cm , wierzba biała o obw. pnia 120 cm rosnących na działce nr 78/1 w miejscowości Wierzchowiny

200/A/2013 2013-12-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 28 szt drzew/krzewów z gat. Topola balsamiczna o obw. pnia od 100 cm - 180 cm –16 szt, wierzba biała o obw. pnia 100 – 180 cm – szt. 12 rosnących na działce nr 288/2 w miejscowości Izbiska

199/A/2013 2013-12-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew/krzewów z gat. Robinia akacjowa o obw. pnia 80 cm – 2 szt, jesion wyniosły 80 cm, świerk pospolity o obw. pnia 50 cm rosnących na działce nr 344/3 w miejscowości Zabrnie

198/A/2013 2013-12-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 12 szt drzew/krzewów z gat. Jesion wyniosły o obw. pnia 60 cm – 4 szt, ,rosnących na działce nr 311 w miejscowości Kawęczyn, świerk pospolity o obw. pnia 30 cm rosnących na działce nr 496/2 w miejscowości Wadowice Górne

197/A/2013 2013-12-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew/krzewów z gat. Olcha czarna, brzoza brodawkowata, topola osika o obw. pnia od 15 cm – 40 cm ,rosnących na działce nr 522 w miejscowości Wierzchowiny

196/A/2013 2013-12-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew/krzewów z gat. Lipa drobnolistna o obw. pnia110 cm, 160 cm, 160 cm, topola osika 280 cm, robinia akacjowa 160 cm, rosnących na działce nr 98 w miejscowości Wierzchowiny pas drogowy drogi powiatowej 1164 R

195/A/2013 2013-12-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 62 szt drzew/krzewów z gat. olcha czarna o obw. pnia 50 – 70 cm rosnących na działce 620 w miejscowości Wadowice Górne

194/A/2013 2013-11-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew/krzewów z gat. olcha czarna o obw. pnia 50 – 70 cm rosnących na działce 620 w miejscowości Wadowice Górne

193/A/2013 2013-11-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew/krzewów z gat. świerk pospolity o obw. pnia 110 cm, brzoza brodawkowata o obw. pnia 155 cm, 50 cm, 60 cm, 50 cm, dąb szypułkowy o obw. pnia 90 cm – 2 szt, lipa drobnolistna o obw. pnia 100 cm, topola osika o obw. pnia 170 cm, 150 cm rosnących na działce 34/2 w miejscowości Wadowice Dolne

192/A/2013 2013-11-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew/krzewów z gat. świerk pospolity o obw. pnia 15 - 20 cm rosnących na działce 106/2 w miejscowości Wadowice Górne

191/A/2013 2013-11-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew/krzewów z gat. topola osika o obw. pnia 80 cm – 100 cm i krzewów wiklina z pow. 0,38 ha rosnących na działce 292/1 w miejscowości Izbiska

190/A/2013 2013-11-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew/krzewów z gat. topola osika o obw. pnia 140 cm, 165 cm, 135 cm, 135 cm, 134 cm rosnących na działce 303/5, 303/3 w miejscowości Izbiska

189/A/2013 2013-11-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4szt drzew/krzewów z gat.: brzoza brodawkowata o obw. pnia 65 cm – 2 szt, modrzew europejski o obw. pnia 75 cm, Jodła pospolita o obw. pnia 110 cm rosnących na działce nr 642/2 i 646/1 w miejscowości Kaweczyn

188/A/2013 2013-11-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew/krzewów z gat.: dąb szypułkowy o obw. pnia 190 cm rosnących na działce nr 1000/1 w miejscowości Wampierzów

187/A/2013 2013-11-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt drzew/krzewów z gat.: olcha czarna o obw. pnia 80 - 100 cm szt.6, Topola osika o obw. pnia 80 – 100 cm rosnących na działce nr 146/4 w miejscowości Kosówka i 678/3 w miejscowości Wadowice Dolne

186/A/2013 2013-11-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 30 szt drzew/krzewów z gat.: brzoza brodawkowata o obw pnia 30cm - 40 cm, rosnących na działce nr 85 w miejscowości Piątkowiec

185/A/2013 2013-11-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew/krzewów z gat.: topola osika o obw pnia 150 cm, rosnących na działce nr 74 w miejscowości Zabrnie

184/A/2013 2013-11-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 17 szt drzew/krzewów z gat.: topola osika o obw pnia 95 cm, 70 cm, 90 cm, 55 cm – 2 szt,50 cm – 3 szt, 125 cm, 116 cm, 44 cm- 2 szt, 37 cm, 76 cm, 38 cm, dąb o obw. pnia 100 cm rosnących na działce nr 174 w miejscowości Wampierzów

183/A/2013 2013-11-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 19 szt drzew/krzewów z gat.: olcha czarna o obw pnia 55 cm – 6 szt, 70 cm – 3 szt, 62 cm – 2 szt, 26 cm, 82 cm- 4 szt, 40 cm, 164 cm, 110 cm, 80 cm rosnących na działce nr 1258 w miejscowości Jamy

182/A/2013 2013-11-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew/krzewów z gat.: wierzba biała o bw pnia 450 cm – 2 szt, rosnących na działce nr 502/2 w miejscowości Wadowice Górne

181/A/2013 2013-11-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia 62 cm, 97 cm, 80 cm, brzoza brodawkowata o obw. 80- 70 cm – 3 szt, topola osika o obw. pnia 95 cm, dąb o obw. pnia 80 cm rosnących na działce nr 412 i 825 w miejscowości Wampierzów

180/A/2013 2013-11-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku: Topola osika o obw. pnia 250 cm,200 cm rosnących na działce nr 617 w miejscowości Wola Wadowska

179/A/2013 2013-11-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia 60 cm, rosnących na działce nr 567 w miejscowości Izbiska

178/A/2013 2013-11-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 21 szt drzew /krzewów z gatunku: świerk pospolity o obw. pnia 40 cm, topola osika o obw. pnia 25 – 30 cm rosnących na działce nr 1017 w miejscowości Jamy

177/A/2013 2013-11-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: lipa drobnolistna o obw. pnia 154 rosnących na działce nr 106 w miejscowości Kawęczyn

176/A/2013 2013-11-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 60 szt drzew /krzewów z gatunku: jesion wyniosły , olcha czarna, brzoza brodawkowata, topola osika, wiąz pospolity o obw. pnia rosnących na działce nr 240 w miejscowości Izbiska

175/A/2013 2013-11-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: jesion wyniosły o obw. pnia 80 cm, rosnących na działce nr 544 w miejscowości Wadowice Górne

174/A/2013 2013-11-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia 70 cm, 80 cm, 100 cm, topola osika o obw. pnia 260 cm rosnących na działce nr 119/7 w miejscowości Przebendów

173/A/2013 2013-11-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku: świerk pospolity o obw. pnia 72 cm, dąb o obw. pnia 154 cm rosnących na działce nr 473/5, 473/6 w miejscowości Wadowice Górne

172/A/2013 2013-10-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia 25 cm - 2 szt, dąb o obw. pnia 10 – 15 cm - 4 szt rosnących na działce nr 410 w miejscowości Kawęczyn

171/A/2013 2013-10-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia 80 cm , 110 cm, 120 cm, 120 cm, 130 cm rosnących na działce nr 584 w miejscowości Kawęczyn

170/A/2013 2013-10-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew /krzewów z gatunku: robinia akacjowa o obw. pnia 180 cm, 130 cm , 140 cm, 190 cm, 100 cm, 90 cm, 180 cm, 150 cm, 110 cm, 150 cm, 100 cm, 100 cm, 80 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1 166 R Partynia - Jamy w miejscowości Jamy na działce nr 125 i 334

169/A/2013 2013-10-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 26 szt drzew /krzewów z gatunku: Topola osika o obw. pnia 215 cm, 200 cm , 195 cm, 295 cm, 230 cm, olsza czarna o obw. pnia 90 cm, 100 cm, jarząb pospolity o obw. pnia 50cm,40 cm, 75 cm, 45 cm, 70 cm, 60 cm, 60 cm, 25 cm, 50 cm, 30 cm, 65 cm, 20 cm, 80 cm, 60 cm, lipa drobnolistna o obw. pnia 70 cm, 80 cm, 70 cm 60 cm, jesion wyniosły o obw. pnia 166 cm rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1 158 R Wampierzów -Zabrnie w miejscowości Zabrnie na działce nr 69

168/A/2013 2013-10-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 18 szt drzew /krzewów z gatunku: robinia akacjowa o obw. pnia 115 cm, 65 cm , 60 cm, 50 cm, 65 cm, 100 cm, 80 cm, 120 cm, 95 cm, 50 cm, 200 cm, 100 cm, 80 cm , olsza szara o obw. pnia 70 cm, 130 cm, lipa drobnolistna o obw. pnia 90cm, wierzba biała o obw. pnia 260 cm, topola osika o obw. pnia 250 cm rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1160 R Załuże-Zabrnie-Wadowice-Piątkowiec w miejscowości Zabrnie na działce nr 160 i 264

167/A/2013 2013-10-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: Topola osika o obw. pnia 200 cm , rosnących na działce nr 125/1 w miejscowości Zabrnie

166/A/2013 2013-10-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: wierzba biała o obw. pnia 150 cm , olcha czarna o obw. pnia 80 cm – 90 cm rosnących na działce nr 74 i 75 w miejscowości Kosówka

165/A/2013 2013-10-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew /krzewów z gatunku: wierzba biała o obw. pnia 40 cm , 80 cm, 50 cm, 60 cm, 140 cm, robinia akacjowa o obw. pnia 150 cm rosnących na działce nr 197/2 w miejscowości Wierzchowiny

164/A/2013 2013-10-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: wierzba biała o obw. pnia 210 cm , topola osika o obw. pnia 108 cm, 95 cm, 112 cm rosnących na działce nr 1222/2 w miejscowości Wola Wadowska

163/A/2013 2013-10-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 22 szt drzew /krzewów z gatunku: wierzba biała o obw. pnia od 40 cm - 90 cm rosnących na działce nr 101/3 w miejscowości Wadowice Górne

162/A/2013 2013-10-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew /krzewów z gatunku: topola osika o obw. pnia 100- 120 cm rosnących na działce nr 592 i 1039 w miejscowości Izbiska

161/A/2013 2013-10-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 16 szt drzew /krzewów z gatunku: topola osika o obw. pnia 222 cm ,Dąb szypułkowy o obw. pnia 221 cm, lipa drobnolistna o obw. pnia 116 cm, 133 cm, 182 cm, jesion wyniosły o obw. pnia 121 cm, wierzba biała o obw. pnia 195 cm, 263 cm, 227 cm, 210 cm, świerk pospolity o obw. pnia 57 cm, 33 cm, 30 cm, 35 cm, 27 cm, 29 cm rosnących na działce nr 277 w miejscowości Izbiska

160/A/2013 2013-10-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew /krzewów z gatunku: topola osika o obw. pnia 100 cm -120 cm rosnących na działce nr 1655 w miejscowości Wola Wadowska

159/A/2013 2013-10-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: topola osika o obw. pnia 180 cm, jesion wyniosły o obw. pnia 120 cm,100 cm, 90 cm rosnących na działce nr 196/2 w miejscowości Wampierzów

158/A/2013 2013-10-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza brodawkowata o obw. pnia 70 cm,78 cm, dąb szypułkowy o obw. pnia 114 cm, 73 cm rosnących na działce nr 644 w miejscowości Izbiska

157/A/2013 2013-10-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: jesion wyniosły o obw. pnia 193 cm rosnących na działce nr 590 w miejscowości Kawęczyn

156/A/2013 2013-10-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 18 szt drzew /krzewów z gatunku: świerk o obw. pnia od 25 cm - 40 cm rosnących na działce nr 338 w miejscowości Jamy

155/A/2013 2013-10-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: Topola biała, topola osika o obw. pnia 250 cm – 2 szt, 120 cm, 90 cm rosnących na działce nr 46/1, 46/2 i 45 cm w miejscowości Zabrnie

154/A/2013 2013-09-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia 130-140 cm rosnących na działce nr 710 w miejscowości Wadowice Górne

153/A/2013 2013-09-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew /krzewów z gatunku: wierzba biała o obw. pnia 60-70 cm rosnących na działce nr 478/2 w miejscowości Wadowice Górne

152/A/2013 2013-09-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku: topola osika o obw. pnia 117 cm, wierzba biała o obw. pnia 127 cm rosnących na działce nr 148 w miejscowości Wampierzów

151/A/2013 2013-09-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza brodawkowata o obw. pnia 35 cm, olcha czarna o obw. pnia 30 cm – 3 szt, 35 cm- 4 szt, 50 cm rosnących na działce nr 182 w miejscowości Przebendów

150/A/2013 2013-09-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew /krzewów z gatunku: jesion wyniosły o obw. pnia 150 cm, 130 cm, 120 cm – rosnących na działce nr 288 w miejscowości Zabrnie

149/A/2013 2013-09-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia 60 cm – 2 szt, brzoza brodawkowata o obw. pnia 60 cm – 2 szt, topola osika o obw. pnia 60 cm – 2 szt rosnących na działce nr 587/1 w miejscowości Wierzchowiny

148/A/2013 2013-09-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: wierzba biała o obw. pnia od 170 – 200 cm, wiąz pospolity rosnących na działce nr 1465, 1485/1 w miejscowości Jamy

147/A/2013 2013-09-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: topola osika o obw. pnia 90 cm rosnących na działce nr 420 w miejscowości Wadowice Górne

146/A/2013 2013-09-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: topola czarna o obw. pnia 120 cm, lipa drobnolistna o obw. pnia 80 cm, robinia akacjowa o obwodzie pnia 80 cm rosnących na działce nr 85 w miejscowości Jamy i 457 w miejscowości Izbiska

145/A/2013 2013-09-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia 80 cm, rosnących na działce nr 136 i 137 w miejscowości Piątkowiec

144/A/2013 2013-09-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew /krzewów z gatunku: topola osika o obw. pnia 360 cm, 114 cm, 100 cm, 146 cm, 101 cm, 110cm rosnących na działce nr 633 w miejscowości Izbiska

143/A/2013 2013-09-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: jesion wyniosły o obw. pnia od 90 – 110 cm rosnących na działce nr 1462 i 1463/1 w miejscowości Wola Wadowska

142/A/2013 2013-09-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 21 szt drzew /krzewów z gatunku: Brzoza brodawkowata 48 cm, 43 cm, 31 cm, 50 cm, 91 cm, 57 cm, 45 cm, 81 cm, 94 cm, 91 cm, 41 cm, 79 cm, 118 cm, 111 cm, 52 cm, 50 cm, 47 cm, 33 cm, 45 cm, olcha czarna o obw. pnia 42 cm, 41 cm rosnących na działce nr 684/4 i 685/2 w miejscowości Wola Wadowska

141/A/2013 2013-09-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 21 szt drzew /krzewów z gatunku: dąb szypułkowy o obw. pnia 80 cm, Brzoza brodawkowata 50 cm, olcha czarna o obw. pnia 80 cm rosnących na działce nr 15 w miejscowości Przebendów

140/A/2013 2013-09-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: świerk pospolity o obw. pnia 30 cm, rosnących na działce nr 155/3 w miejscowości Wadowice Górne

139/A/2013 2013-09-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia 120 cm, rosnących na działce nr 145 w miejscowości Wampierzów

138/A/2013 2013-09-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: lipa drobnolistna o obw. pnia 120 cm, rosnących na działce nr 165 w miejscowości Wadowice Dolne

137/A/2013 2013-09-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew /krzewów z gatunku: Wierzba biała o obw. pnia 260 cm, 130 cm, 140 cm rosnących na działce nr 570 w miejscowości Wola Wadowska

136/A/2013 2013-09-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 72 szt drzew /krzewów z gatunku: Topola kanadyjska o obw. pnia 100 cm, 130 cm – szt 51, dab szypułkowy o obw. pnia od 80 – 100 cm- szt. 12, jesion wyniosły o obw. pnia 60 –70 cm szt – 7, olcha czarna o obw. pnia 110 cm – 2 szt. rosnących na działce nr 56/2 w miejscowości Wierzchowiny

135/A/2013 2013-09-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 16 szt drzew /krzewów z gatunku: Topola kanadyjska o obw. pnia 140 cm, 90 cm, 110 cm,90 cm, 70 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm, 200 cm, 80 cm, 70 cm, 70 cm, 70 cm, 60 cm, 80 cm,80 cm rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1158R – Wampierzów-Zabrnie w miejscowości Wampierzów

134/A/2013 2013-09-09

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE Dn 40 x 3,7 L=110mb ”

133/A/2013 2013-09-09

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE Dn 32 x 3,0 L=20 ”

132/A/2013 2013-08-30

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z rozbudową hali istniejącej w miejscowości Przebendów na działkach o nr ewid. 296/4 i 233/46 (obręb 107 Przebendów)”

131/A/2013 2013-08-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku: Topola osika o obw. pnia 130 cm, 150 cm rosnących na działce nr 553 w miejscowości Wampierzów

130/A/2013 2013-08-14

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 300 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna, brzoza o obw. pnia od 25 – 35 cm rosnących na działce nr 669 w miejscowości Wadowice Górne

129/A/2013 2013-08-14

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 15 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia 150,130,160,130,150,140,120,130,100,140,100,120,110,105,100 cm rosnących na działce nr 1235/2 i 706/2 w miejscowości Wola Wadowska

128/A/2013 2013-08-14

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia 125 cm rosnących na działce nr 1766 w miejscowości Wola Wadowska

127/A/2013 2013-08-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 17 szt drzew /krzewów z gatunku: topola osika o obw. pnia od 50cm – 80 cm rosnących na działce nr 216/1 w miejscowości Jamy

126/A/2013 2013-08-01

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: topola czarna o obw. pnia 250 cm rosnących na działce nr 433/1 w miejscowości Wadowice Dolne

125/A/2013 2013-08-01

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: świerk pospolity o obw. pnia 80 cm - 90 cm rosnących na działce nr 67 w miejscowości Wampierzów

124/A/2013 2013-08-01

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 14 szt drzew /krzewów z gatunku: sumak o obw. pnia od 40 cm – 55 cm -7 szt, robinia akacjowa o obw. pnia od 55 cm – 80 cm – szt.7 , lilak pospolity o pow. 3 m2 rosnących na działce nr 698/1 w miejscowości Wadowice Dolne

123/A/2013 2013-08-01

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza brodawkowata o obw. pnia 120 cm rosnących na działce nr 227/3 w miejscowości Grzybów

122/A/2013 2013-07-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: sosna zwyczajna o obw. pnia 80-90 cm rosnących na działce nr 136/7 w miejscowości Piątkowiec

121/A/2013 2013-07-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew /krzewów z gatunku: lipa drobnolistna o obw. pnia 150 cm, topola osika o obw. pnia 180 cm – 4 szt, olcha czarna o obw. pnia 140 cm - szt rosnących na działce nr 145/2 i 262 w miejscowości Wadowice Dolne

120/A/2013 2013-07-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: lipa drobnolistna o obw. pnia 220 cm rosnących na działce nr 70/1 w miejscowości Wadowice Górne

119/A/2013 2013-07-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 14 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza brodawkowata o obw. pnia 32-81 cm rosnących na działce nr 125/2 w miejscowości Wadowice Górne

118/A/2013 2013-07-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 40 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza brodawkowata, wierzba biała, topola osika o obw. pnia 40-80 cm rosnących na działce nr 774 w miejscowości Wadowice Dolne

117/A/2013 2013-07-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 50 szt drzew /krzewów z gatunku: sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa o obw. pnia 60-80 cm rosnących na działce nr 674 w miejscowości Wadowice Górne

116/A/2013 2013-07-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku: lipa drobnolistna o obw. pnia 136cm,180 cm rosnących na działce nr 517 w miejscowości Wadowice Dolne

115/A/2013 2013-07-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza brodawkowata, olcha czarna o obw. pnia od 40 do 50 cm rosnących na działce nr 874 w miejscowości Wampierzów

114/A/2013 2013-07-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 20 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza brodawkowata, olcha czarna, topola osika o obw. pnia 63 cm, 45 cm, 85 cm, 40 cm, 107 cm, 110 cm, 88 cm, 30 cm, 65 cm, 90 cm, 85 cm, 57 cm, 77 cm, 55 cm, 105 cm, 140 cm, 110 cm, 75 cm, 55 cm, 50 cm rosnących na działce nr 7 w miejscowości Przebendów

113/A/2013 2013-07-01

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku: wiąz szypułkowy o obw. pnia 220 cm, 150 cm rosnących na działce nr 147 w miejscowości Zabrnie

112/A/2013 2013-07-01

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza brodawkowata o obw. pnia 60 cm – 70 cm rosnących na działce nr 1027 w miejscowości Wola Wadowska

111/A/2013 2013-06-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 16 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza brodawkowata o obw. pnia 81 cm – 4 szt, 32 cm- 2 szt, 54 cm- 8 szt , wiąz szypułkowy o obw. pnia 118 cm, 125 cm rosnących na działce nr 125/1 w miejscowości Wadowice Górne

110/A/2013 2013-06-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia od 60 – 95 cm – 7 szt, o obw. pnia 132 cm- 1 szt rosnących na działce nr 690/2 i 694/1 miejscowości Jamy

109/A/2013 2013-06-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: jesion wyniosły o obw. pnia 170 cm rosnący na działce nr 829 miejscowości Wampierzów

108/A/2013 2013-06-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza brodawkowata o obw. pnia od 40 cm - 75 cm rosnących na działce nr 141/2 miejscowości Wadowice Dolne

107/A/2013 2013-06-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew/krzewów z gatunku: topola osika o obw. pnia 330 cm, 210 cm, wierzba biała o obw. pnia 350 cm rosnących na działce nr 554 w miejscowości Wampierzów

106/A/2013 2013-06-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 60 szt drzew/krzewów z gatunku: topola osika o obw. pnia od 40 cm – 90 cm - 45 szt, wierzba biała o obw. pnia od 50 cm – 80 cm – 15 szt, rosnących na działce nr 254 w miejscowości Wadowice Górne

105/A/2013 2013-06-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 173 szt drzew/krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia od 25 cm – 60 cm 30 szt, dąb o obw. pnia 50 cm, 25 cm, brzoza o obw. pnia 150 cm, 90 cm, od 25 cm – 40 cm – 11 szt, od 50 – 80 cm – 7 szt, od 25 – 40 cm – 100 szt, topola osika o obw. pnia od – 50 cm – 75 cm – 16 szt, sosna zwyczajna o obw pnia od 40 cm- 50 cm – 5 szt cm rosnących na działce nr 184 w miejscowości Izbiska

104/A/2013 2013-05-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 16 szt drzew/krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia od 40 cm – 90 cm rosnących na działce nr 380 w miejscowości Kosówka

103/A/2013 2013-05-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew/krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia od 120 cm – 75 cm rosnących na działce nr 186 i 187 w miejscowości Kosówka

102/A/2013 2013-05-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew/krzewów z gatunku: wiąz pospolity o obw. pnia 90 cm, 95cm,100cm, olcha czarna o obw. pnia 100cm, 100cm, 120 cm, brzoza brodawkowata o obw. pnia 100cm rosnących na działce nr 240 w miejscowości Izbiska

101/A/2013 2013-05-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt drzew/krzewów z gatunku: topola osika o obw. pnia 88 cm, 81cm,60cm,84cm,90cm, 86 cm, rosnących na działce nr 900 w miejscowości Wampierzów

100/A/2013 2013-05-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew/krzewów z gatunku: topola osika o obw. pnia 150 cm rosnących na działce nr 519/4 w miejscowości Wadowice Górne

99/A/2013 2013-05-20

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ORAZ DWÓCH PRZYŁĄCZY GAZOWYCH W MIEJSCOWOŚCI PIĄTKOWIEC”

98/A/2013 2013-05-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew/krzewów z gatunku: wiąz szypułkowy o obw. pnia 90 cm, 80 cm , rosnących na działce nr 1495 w miejscowości Jamy

97/A/2013 2013-05-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew/krzewów z gatunku: klon zwyczajny o obw. pnia 90 cm – 3 szt, rosnących na działce nr 959 w miejscowości Jamy

96/A/2013 2013-05-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew/krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia 80 cm – 4 szt, 60 cm – 2 szt, 100 cm, rosnących na działce nr 840 w miejscowości Wampierzów

95/A/2013 2013-05-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew/krzewów z gatunku: jesion wyniosły o obw. pnia 85 cm, 90 cm rosnących na działce nr 279/1 w miejscowości Zabrnie

94/A/2013 2013-05-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew/krzewów z gatunku:lipa drobnolistna o obw. pnia 195 cm rosnących na działce nr 900 w miejscowości Wola Wadowska

93/A/2013 2013-05-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 15 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia od 15 –35 cm rosnących na działce nr 237, 235 w miejscowości Wola Wadowska

92/A/2013 2013-05-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: topola osika o obw. pnia od 60 – 80 cm rosnących na działce nr 1020 w miejscowości Wampierzów

91/A/2013 2013-05-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 12 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia od 95 cm – 145 cm rosnących na działce nr 1124/2 w miejscowości Jamy

90/A/2013 2013-05-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: jesion wyniosły o obw. pnia 120 cm rosnących na działce nr 295 w miejscowości Przebendów

89/A/2013 2013-05-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: dąb szypułkowy o obw. pnia 120 cm rosnących na działce nr 231/6 w miejscowości Przebendów

88/A/2013 2013-05-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: dąb szypułkowy o obw. pnia 120 cm, lipa drobnolistna 120 cm, wierzba biała 120 cm, olcha czarna 100 cm rosnących na działce nr 1005, 1008 w miejscowości Jamy

87/A/2013 2013-05-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew /krzewów z gatunku: dąb szypułkowy o obw. pnia 40 cm, topola osika 30 cm – 3 szt, , brzoza brodawkowata o obw. pnia 30 cm – 3 szt, rosnących na działce nr 255/1 w miejscowości Izbiska

86/A/2013 2013-05-10

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha czarna o obw. pnia 120 cm, 95 cm, rosnących na działce nr 78/1 i 76 w miejscowości Kosówka

85/A/2013 2013-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew /krzewów z gatunku: modrzew, świerk o obw. pnia 67 cm, 71 cm, 73 cm, 65 cm, 63 cm, 64 cm, 68 cm rosnących na działce nr 150/3 w miejscowości Wadowice Górne

84/A/2013 2013-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: lipa o obw. pnia 60 cm rosnących na działce nr 251 w miejscowości Wampierzów

83/A/2013 2013-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza o obw. pnia 75 cm rosnących na działce nr 270 w miejscowości Izbiska

82/A/2013 2013-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: świerk o obw. pnia od 80 – 90 cm rosnących na działce nr 1242/3 w miejscowości Jamy

81/A/2013 2013-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku: świerk o obw. pnia 18 cm 2 –szt, tuja z pow. 4 m2 rosnących na działce nr 513/1 w miejscowości Wadowice Dolne

80/A/2013 2013-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza brodawkowata o obw. pnia 90 cm, 100 cm, 110 cm, 80 cm, 120 cm rosnących na działce nr 315 i 319 miejscowości Kawęczyn

79/A/2013 2013-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: robinia akacjowa o obw. pnia 80 cm – 2 szt, brzoza brodawkowata o obw. pnia 75 cm rosnących na działce nr 141/2 miejscowości Wadowice Dolne

78/A/2013 2013-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew /krzewów z gatunku: topola-osika o obw. pnia 80 cm – 3 szt, olcha czarna – o obw.pnia 100 cm, 107 cm , brzoza brodawkowata o obw. pnia 125 cm rosnących na działce nr 152 miejscowości Izbiska

77/A/2013 2013-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew /krzewów z gatunku: topola-osika o obw. pnia 120 cm, 100 cm, wierzba biała o obw. pnia 130 cm rosnących na działce nr 188/1 miejscowości Wampierzów

76/A/2013 2013-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: topola-osika o obw. pnia 16- 25 cm rosnących na działce nr 852 miejscowości Wola Wadowska

75/A/2013 2013-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku: topola-osika o obw. pnia 115 cm, 130 cm rosnących na działce nr 346 miejscowości Wampierzów

74/A/2013 2013-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: jesion wyniosły o obw. pnia 150 cm, rosnących na działce nr 1001 miejscowości Jamy

73/A/2013 2013-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 30 szt drzew /krzewów z gatunku: jesion wyniosły o obw. pnia 40 cm, Topola osika – o obw. pnia 40 – 50 cm – 16 szt, dąb szypułkowy o obw. pnia 30 cm – 3 szt, olcha czarna o obw. pnia 50 – 60 cm – 10 szt. cm, rosnących na działce nr 40/2 miejscowości Wadowice Dolne

72/A/2013 2013-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 50 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza, olcha o obw. pnia 25 cm - 50 cm, rosnących na działce nr 153,0151,0152/1,152/2,139/12 w miejscowości Grzybów

71/A/2013 2013-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: lipa o obw. pnia 180 cm, rosnących na działce nr 563/1 w miejscowości Wadowice Górne

70/A/2013 2013-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku: dąb o obw. pnia 140 cm, rosnących na działce nr 894/3 w miejscowości Wampierzów

69/A/2013 2013-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku: topola o obw. pnia 200 cm, Brzoza o obw. pnia 100cm rosnących na działce nr 407 w miejscowości Kosówka

68/A/2013 2013-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew/krzewów z gatunku: wierzba o obw. pnia 200 cm,160 cm, 160 cm, robinia akacjowa o obw. pnia 100 cm rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1164R Wierzchowiny -Bór-Jamy działka nr 98 w miejscowości Wierzchowiny

67/A/2013 2013-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: sosna o obw. pnia 60 cm – 2 szt, 50 cm – 2 szt, 40 cm – 1 szt rosnących na działce nr 1038 w miejscowości Jamy

66/A/2013 2013-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew /krzewów z gatunku: klon o obw. pnia 130 cm, olcha o obw. pnia 120 cm – 3 szt, 110 cm- 1 szt, 100 cm – 1 szt rosnących na działce nr 1024 w miejscowości Jamy

65/A/2013 2013-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku: modrzew o obw. pnia 102 cm, 90 cm rosnących na działce nr 326/7 w miejscowości Zabrnie

64/A/2013 2013-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw. pnia od 88 cm - 96 cm rosnących na działce nr 195 i 154 w miejscowości Kosówka

63/A/2013 2013-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw. pnia 90 cm rosnących na działce nr 1469 w miejscowości Wola Wadowska

62/A/2013 2013-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: wierzba o obw. pnia 90 cm - szt 10 i jesion o obw. pnia 75 cm rosnących na działce nr 680/2 w miejscowości Kawęczyn

61/A/2013 2013-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: topola, sosna, wierzba obw. pnia 60 cm rosnących na działce nr 13 w miejscowości Wadowice Górne

60/A/2013 2013-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew /krzewów z gatunku: topola obw. pnia od 90 - 120 cm, rosnących na działce nr 1452 w miejscowości Izbiska

59/A/2013 2013-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: topola obw. pnia 250 cm, rosnących na działce nr 659 w miejscowości Izbiska

58/A/2013 2013-03-13

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: lipa o obw. pnia 250 cm, 161 cm, brzoza o obw. pnia 62 cm , dąb o obw. pnia 44 cm rosnących na działce nr 113 w miejscowości Wadowice Dolne

57/A/2013 2013-03-13

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw. pnia 60 cm, 70 cm , 120 cm rosnących na działce nr 848/2 w miejscowości Wola Wadowska

56/A/2013 2013-03-13

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew /krzewów z gatunku: jesion wyniosły o obw. pnia 60 cm,75 cm, 91 cm, 47 cm, wierzba biała o obw. pnia 112 cm, 140 cm, olcha o obw. pnia 95 cm rosnących na działce nr 306/5 i 306/7 w miejscowości Izbiska

55/A/2013 2013-03-13

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: jesion wyniosły o obw. pnia 110 cm, rosnących na działce nr 248/2 w miejscowości Przebendów

54/A/2013 2013-03-13

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 szt drzew / krzewów z gatunku: jesion wyniosły o obw. pnia od 18 – 50 cm, wierzba biała o obw. pnia od 18 – 50 cm i 50 m2 krzewów rosnących na działce nr 8/1 w miejscowości Jamy

53/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew / krzewów z gatunku: robinia akacjowa o obw. pnia 100 cm, 180 cm oraz 5 m2 krzewów rosnących na działce nr 1644 w miejscowości Wola Wadowska

52/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / krzewów z gatunku: topola o obw. pnia 100 cm rosnących na działce nr 194 w miejscowości Przebendów

51/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie2 szt drzew / krzewów z gatunku: topola o obw. pnia 180 cm rosnących na działce nr 295/2 w miejscowości Izbiska

50/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 100 szt drzew / krzewów z gatunku: sosna, brzoza o obw. pnia od 15 cm – 30 cm rosnących na działce nr 288 w miejscowości Piątkowiec

49/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / krzewów z gatunku: dąb o obw. pnia 170 cm, 140 cm, sosna o obw. pnia rosnących na działce nr 346/2 w miejscowości Kosówka

48/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / krzewów z gatunku: olcha o obw. pnia 90 cm rosnących na działce nr 346/3 w miejscowości Kosówka

47/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 40 szt drzew / krzewów z gatunku: robinia akacjowa szt 1 o obw. pnia 65 cm, olcha o obw. pnia od 33 cm – 63 cm – 39 szt. rosnących na działce nr 744 i 745 w miejscowości Kawęczyn

46/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew / krzewów z gatunku: topola-osika o obw. pnia 100 cm – 2 szt. rosnących na działce nr 241/1 w miejscowości Zabrnie

45/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew / krzewów z gatunku: topola o obw. pnia 130 cm, 160 cm, 150 cm, 160 cm , wierzba o obw. pnia 90 cm, olcha o obw. pnia 110 cm, brzoza o obw. pnia 70 cm rosnących na działce nr 319 i 301/1 w miejscowości Wadowice Dolne

44/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew / krzewów z gatunku: klon o obw. pnia 170 cm , lipa o obw. pnia 180 cm, 100 cm, 80 cm, 120 cm, 160 cm, 140 cm, 200 cm, 180 cm, 130 cm rosnących na działce nr 207 w miejscowości Izbiska

43/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 15 szt drzew / krzewów z gatunku: brzoza o obw. pnia 50 – 90 cm szt 8, sosna o obw. pnia 50 cm – 80 cm rosnących na działce nr 207 w miejscowości Piątkowiec

42/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 14 szt drzew / krzewów z gatunku: topola o obw. pnia 90 – 95 cm – szt 3, olcha o obw pnia 80cm - 90 cm – szt. 5, brzoza o obw. pnia 80 – 100 cm – szt 4, sosna o obw. pnia 80 cm, 120 cm rosnących na działce nr 234 w miejscowości Izbiska

41/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / krzewów z gatunku: wiąz o obw. pnia 120cm, 100 cm, 70 cm rosnących na działce nr 729/1 w miejscowości Kawęczyn

40/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / krzewów z gatunku: topola o obw. pnia 280cm, 250 cm, 170 cm rosnących na działce nr 1231 i 572 w miejscowości Wola Wadowska

39/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt drzew / krzewów z gatunku : brzoza o obw. pnia 115 cm, 70 cm, 140, 110 cm, olcha o obw. pnia 100 cm – 2 szt, 110 cm, topola o obw. pnia 150 cm rosnących na działce nr 1348 i 573 w miejscowości Wola Wadowska

38/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / krzewów z gatunku : świerk o obw. pnia 90 cm, 80 cm, 70 cm rosnących na działce nr w miejscowości Wierzchowiny

37/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt drzew / krzewów z gatunku :sosna o obw. pnia 105 cm, 120 cm, 115 cm, topola osika - 102 cm , 95 cm, 98 cm, dąb o obw. pnia 92 cm, 95 cm rosnących na działce nr 1570 w miejscowości Wola Wadowska

36/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / krzewów z gatunku :Topola o obw. pnia 122cm, 137 cm, 127 cm rosnących na działce nr 434/1 w miejscowości Wadowice Górne

35/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew / krzewów z gatunku : olcha o obw. pnia 100cm – 2 szt, 120 cm – 2 szt rosnących na działce nr 592 w miejscowości Wola Wadowska

34/A/2013 2013-03-06

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew / krzewów z gatunku : topola o obw. pnia 200cm, modrzew o obw. 120 cm rosnących na działce nr 346, 227/4 w miejscowości Wadowie Dolne

33/A/2013 2013-02-21

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Magazyn wyrobów gotowych”

32/A/2013 2013-02-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / krzewów z gatunku : topola 100cm – 3 szt rosnących na działce nr 547/2 w miejscowości Wadowice Górne

31/A/2013 2013-02-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 23 szt drzew / krzewów z gatunku : topola 80cm, 85 cm, 90cm, robinia akacjowa od 40 do 65 cm – 10 szt, brzoza od 40 cm – 65 cm – 10 szt rosnących na działce nr 1510 w miejscowości Jamy, 207 i 176 w miejscowości Izbiska

30/A/2013 2013-02-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew / krzewów z gatunku : świerk o obw. pnia 62 cm , 50 cm rosnących na działce nr 571 w miejscowości Wadowice Górne

29/A/2013 2013-02-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / krzewów z gatunku : topola o obw. pnia 250 cm – 2 szt, 160 cm – 1 szt rosnących na działce nr 337 w miejscowości Wampierzów

28/A/2013 2013-02-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 17 szt drzew / krzewów z gatunku : Robinia akacjowa o obw. pnia 31 cm, 28 cm, Osika o obw. pnia 67 cm, 39 cm, świerk o obw. pnia 58 cm, 90 cm, 58 cm, Lipa o obw. pnia 68 cm, 64 cm, 56 cm, 57 cm, 59 cm, 31 cm, 38 cm, 82 cm, 39 cm, 64 cm, 43 cm, 36 cm rosnących na działce nr 44 w miejscowości Kawęczyn

27/A/2013 2013-02-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 50 szt drzew / krzewów z gatunku : Tuja z pow. 220 m2 rosnących na działce nr 113/2 w miejscowości Wadowice Górne

26/A/2013 2013-02-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew / z gatunku : olcha o obw. pnia od 88 cm – 150 cm, jesion o obw. pnia 50 cm rosnących na działce nr 706 w miejscowości Kawęczyn

25/A/2013 2013-02-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew / z gatunku : topola o obw. pnia 194 cm, 197 cm, 218 cm, 180 cm rosnących na działce nr 426/13 i 412 w miejscowości Wadowice Dolne

24/A/2013 2013-02-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew / z gatunku : topola o obw. pnia 150 cm, 150 cm, 180 cm, lipa o obw. pnia 140 cm rosnących na działce nr 146/1 w miejscowości Wadowice Górne

23/A/2013 2013-02-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku : wierzba o obw. pnia 40 cm rosnących na działce nr 555 w miejscowości Izbiska

22/A/2013 2013-02-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew / z gatunku : topola o obw. pnia 250 cm, świerk o obw. pnia 105 cm, olcha o obw. pnia 85 cm – 3 szt. rosnących na działce nr 850 w miejscowości Wola Wadowska

21/A/2013 2013-02-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / z gatunku : brzoza o obw. pnia 80 cm, rosnących na działce nr 220 w miejscowości Wierzchowiny

20/A/2013 2013-02-05

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew / z gatunku : olcha o obw. pnia 40 cm, rosnących na działce nr 1493 w miejscowości Jamy

19/A/2013 2013-02-05

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 55 szt drzew / z gatunku : robinia akacjowa o obw. pnia w cm: 125, 150,172, 157,135,188,110,95,95,125,125,194, wierzba o obw. pnia w cm: 215,210,75, klon o obw. pnia w cm: 40,40,jesion o obw. pnia w cm: 116, 122,81,110,150, lipa o obw. pnia w cm: 85,30,30,94,94,75,185,34,47,44,106,131,88,62,69,56,65,40,60,dąb o obw. pnia w cm: 170, grab zwyczajny o obw. pnia w cm:120,95, sosna zwyczajna o obw.pnia w cm: 63,63, świerk o obw. pnia w cm:47,47, modrzew o obw. pnia w cm 85, katalpa o obw. pnia w cm:50,i krzewów : Tuja o pow. 70m2 rosnących na działce nr 525/20 i 525/14 w miejscowości Wadowice Górne

18/A/2013 2013-02-01

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali produkcyjnej o część produkcyjno – magazynową oraz budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy halą a istniejącą częścią socjalno – biurową w Wadowicach Górnych na terenie działek nr ewid. 523/8, 523/10”

17/A/2013 2013-02-01

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew / z gatunku : sosna japońska o obw. pnia 50 cm, wierzba mandżurska o obw. pnia 65 cm rosnących na działce nr 105 w miejscowości Kawęczyn

16/A/2013 2013-02-01

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt drzew / z gatunku : olcha o obw. pnia 115-130 cm rosnących na działce nr 709 w miejscowości Wola Wadowska

15/A/2013 2013-02-01

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 15 szt drzew / z gatunku : olcha o obw. pnia 50-80 cm rosnących na działce nr 345 w miejscowości Kawęczyn

14/A/2013 2013-02-01

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku : dąb o obw. pnia 250 cm rosnących na działce nr 433/2 w miejscowości Izbiska

13/A/2013 2013-02-01

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku : dąb o obw. pnia 180 cm rosnących na działce nr 1004 w miejscowości Jamy

12/A/2013 2013-01-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew / z gatunku : grochodrzew o obw. pnia 65 cm rosnących na działce nr 649 w miejscowości Wadowice Górne

11/A/2013 2013-01-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku : jesion o obw. pnia 160 cm rosnących na działce nr 159 w miejscowości Wadowice Górne

10/A/2013 2013-01-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku : świerk o obw. pnia 41 cm rosnących na działce nr 432 w miejscowości Wadowice Górne

9/A/2013 2013-01-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4szt drzew / z gatunku : wierzba o obw. pnia 170-200 cm rosnących na działce nr 677/2 w miejscowości Wadowice Dolne

8/A/2013 2013-01-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku : kasztan o obw. pnia 170 cm rosnących na działce nr 863/4 w miejscowości Wadowice Dolne

7/A/2013 2013-01-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku : topola, o obw. pnia 205 cm rosnących na działce nr 146 w miejscowości Wampierzów

6/A/2013 2013-01-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 60 szt drzew / z gatunku : brzoza, topola, olcha dab o obw. pnia od 45 cm – 130 cm rosnących na działce nr 593/2 i 595 w miejscowości Wola Wadowska

5/A/2013 2013-01-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku : Jesion o obw. pnia 170 cm rosnący na działce nr 429/4 w miejscowości Izbiska

4/A/2013 2013-01-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew / z gatunku : Akacja o obw. pnia 150 cm, 192 cm, 138 cm, 155 cm, 186 cm rosnący na działce nr 23 w miejscowości Zabrnie

3/A/2013 2013-01-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 20 szt drzew / z gatunku : Brzoza o obw. pnia od 40 cm – 70 cm – 17 szt., 85 cm, 90 cm, 100 cm, rosnący na działce nr 155/7 w miejscowości Wadowice Górne

2/A/2013 2013-01-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew / z gatunku : topola o obw. pnia 85 cm, 80 cm, 75 cm, 65 cm,80 cm, 80 cm rosnący na działce nr 612 i 641 w miejscowości Wola Wadowska

1/A/2013 2013-01-11

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku : świerk o obw. pnia 85 cm, rosnący na działce nr 566 w miejscowości KawęczynOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2013-01-11
  Ilość odwiedzin: 108990