Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Budżet 2013

Budżet 2013Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne za 2013 rok

Bilans skonsolidowany Gminy Wadowice Górne na 2013 rok

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)

Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (Rb-UZ)

Roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (Rb-PDP)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian funduszu jednostki

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego

Przebieg wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne za 2013 rok

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N zbiorczo)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z zbiorczo)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2013 rok

Przebieg wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne za I półrocze

Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N zbiorczo)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z zbiorczo)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (Rb-27ZZ zbiorczo)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (Rb-27ZZ)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N zbiorczo)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z zbiorczo)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Budżet Gminy Wadowice Górne na 2013 rok

Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2013-02-05
  Ilość odwiedzin: 306793