Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Budżet 2015

Budżet 2015Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z) - zbiorczo

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (Rb-UZ)

Roczne sprawozdanie ostanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (Rb-ST)

Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (Rb-PDP)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) - zbiorczo

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wadowice Górne za 2014 rok

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 (Rb-NWS)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał

Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne

Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2015

Opinia RIO o planowanej kwocie długu na rok 2015

Budżet Gminy Wadowice Górne na 2015 rok

Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2015-02-23
  Ilość odwiedzin: 306782