Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Wybory Samorządowe 2014

Wybory Samorządowe 2014


ZARZĄDZENIE NR 27/14 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego

ZARZĄDZENIE NR 28/14 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego

ZARZĄDZENIE NR 29/14 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 2 września 2014 roku - miejsca przeznaczone na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 3 września 2014 roku - podaje się do publicznej wiadomości informację o utworzonych okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Wadowice Górne zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja o losowaniu do Terytorialnych Komisji Wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o składzie Gminnej Komisji Wyborczej

Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy

Informacja Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Powiatowej Komisji Wyborczej w Mielcu

Informacje dla wyborców

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 10 października 2014 roku - podaję się do publicznej wiadomości informację o utworzonych obwodach głosowania, ich numerach i granicach, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocników – w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Gminy Wadowice Górne, Rady Powiatu Mieleckiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w wyborach Wójta Gminy Wadowice Górne zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Informacje o losowaniu członków do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Wadowice Górne zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Wadowice Górne w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 17 października 2014 o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wadowice Górne w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych o powołaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja z dnia 29 października 2014 r. o składach Obwodowych Komisji Wyborczych i pełnionych funkcjach

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 18 listopada 2014 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Wadowice Górne w dniu 30 listopada 2014 roku

Obwieszczenie /wyciąg/ Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego

Obwieszczenie /wyciąg/ Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

POSTANOWIENIE Nr 260/2014 KOMISARZA WYBORCZEGO w TARNOBRZEGU z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wadowice Górne w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Wadowice Górne wybranego w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 30 listopada 2014 r.Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2015-03-05
  Ilość odwiedzin: 126946