Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Wybory Samorządowe 2018

Wybory Samorządowe 2018

Urzędnikiem Wyborczym w Gminie Wadowice Górne jest Pani Monika Anna StefanowiczKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - wpisanie do rejestru wyborców

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego

Informacja o dyżurach pełnionych przez Gminną Komisję Wyborczą w Wadowicach Górnych w dzień poprzedzający wybory i w dniu wyborów, zarządzonych na dzień 21 październik 2018 r.

Informacja z dnia 15 października 2017 r. o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych oraz pełnionych funkcjach w wyborach do Rady Gminy oraz w wyborach Wójta Gminy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wadowice Górne zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wadowice Górne zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wadowice Górne

Postanowienie Nr 194/2018 KOMISARZA WYBORCZEGO w TARNOBRZEGU z dnia 2 października 2018 roku o w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w wyborach do Rady Gminy Wadowice Górne w okręgu wyborczym nr 14

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Postanowienie Nr 192/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Mieleckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Postanowienie Nr 191/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Mieleckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach rad gmin zarządzonych na dzień 21 listopada 2018 roku

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 września 2018 o losowaniu w komisjach obwodowych

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne - Wójt Gminy Wadowice Górne podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy

Informacja o aktualnych składach terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 6 września 2018 r. - Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5 września 2018 r. - zachęcamy pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych do zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych ? termin do 6 września br. (czwartek) do godziny 16.15

Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 29 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 24 sierpnia 2018 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Wadowice Górne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych związanych z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 22 sierpnia 2018 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych w wyborach do Rady Gminy Wadowice Górne zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 sierpnia 2018 r. dotyczący sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących w wyborach samorządowych w 2018 r

Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 sierpnia 2018 r. dotyczący przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie podania liczby mieszkańców w gminach na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu

Ogłoszenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów do Gminnych, Miejskich i Powiatowych Komisji Wyborczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Nr XXXVIII/213/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Wadowice Górne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXXVII/207/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wadowice Górne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczymWstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2018-07-31
  Ilość odwiedzin: 23406