Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Wybory Samorządowe 2010

Wybory Samorządowe 2010


Zarządzenie nr 34/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Zarządzenie nr 35/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego

Zarządzenie nr 36/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 28 września 2010 roku o utworzonych okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych w celu przeprowadzenia w dniu 21 listopada 2010 r. wyborów do Rady Gminy w Wadowicach Górnych i Wójta Gminy Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 28 września 2010 roku o wyznaczeniu tablic i słupów ogłoszeniowych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Obwieszczenie Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 23 września 2010 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Mieleckiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 7 października 2010 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej wadowicach Górnych z dnia 11 października 2010 roku w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych, jej siedzibie, trybie i czasie pracy

Informacja Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, siedzibie i czasie dyżurowania

Informacja Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o zmianie składu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 26 października 2010 roku. Podaję do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia w dniu 21 listopada 2010 r. wyborów do rady gminy, rady powiatu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 27 października 2010 roku w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych o tym, że w dniu 2 listopada 2010 roku o godz. 16ºº w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych zostanie przeprowadzone losowanie jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do rady gminy, w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Obwieszczenie Gminnej Komisji wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 3 listopada 2010 roku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Wadowice Górne zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 3 listopada 2010 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wadowice Górne zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Obwieszczenie Gminnej Komisji wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 3 listopada 2010 roku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wadowice Górne w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Informacja o posiedzeniu Komisji Obwodowych

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne o udostępnieniu spisu wyborców do wgląduWstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2010-09-30
  Ilość odwiedzin: 56432