Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe:


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie - budowa odcinka wodociągowego

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia się, że w dniu 02.02.2017r. z wniosku: Gmina Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Jamy, Izbiska, Wierzchowiny w gminie Wadowice Górne

Informacja - informuje się, że dane dotyczące wydanej przez Wójta Gminy Wadowice Górne zmiany decyzji Nr UG-IR.6220.3.2016 z dnia 17.02.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Montaż Automatu galwanizerskiego do cynkowania alkalicznego Zn i Zn-Ni w bębnach wraz z oczyszczalnią ścieków? na działkach o nr ewid. 246/7, 246/8, 246/10, 534 oraz 535 położonych w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie; zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych pod pozycją 8/B/2017

Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 17.02.2017r. z wniosku: Stalmax Sp. z o.o. została wydana decyzja zmieniająca decyzję ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Montaż Automatu galwanizerskiego do cynkowania alkalicznego Zn i Zn-Ni w bębnach wraz z oczyszczalnią ścieków? na działkach o nr ewid. 246/7, 246/8, 246/10, 534 oraz 535 położonych w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne; powiat mielecki, województwo podkarpackie

Info o sprostowaniu omyłki pisarskiej dec środowiskowa

Informacja - informuje się, że dane dotyczące wydanej przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzji Nr UG-IR.6220.5.2016 z dnia 02.02.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Jamy, Izbiska, Wierzchowiny w gminie Wadowice Górne

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia, że w dniu 26.01.2017r. z wniosku: Gmina Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piątkowiec ?Zwiernik? i części miejscowości Wola Mielecka? na działkach nr ewid. 424/9, 435/2, 424/12, 424/18, 424/16, 424/5, 424/17, 427, 428, 424/3, 424/31, 424/30, 426/2, 426/3, 426/4, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4, 407/5, 405, 407/4, 407/8, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 409/5, 409/2, 409/6, 411, 412/1, 413, 460/4, 416, 470, 471, 469, 468, 473, 464, 401/2, 399/14, 399/10, 399/18, 399/15, 392, 386/6, 400/2, 397, 396, 390, 387, 386/2, 385/1, 385/3, 389/8, 388, 389/6, 389/7, 383, 515/4, 385/2, 369/1, 372, 371, 365, 364, 370, 369/3, 362, 368/5, 368/1, 368/7, 429, 441,384, 376, 403, 414,475, 454, 385/4, 458, 393, 394, 398, 407/9, 407/7, 412/2, 456, 426/5, 426/1, 460/2, 461/1, 461/2, 457, 156,459, 409/7,430, 451, 453, 465,463,347 położonych w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 - Piątkowiec, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, woj. podkarpackie oraz na działkach o nr ewid. 1376/2, 1375/2, 1375/1, 1079 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gmina Mielec, powiat mielecki, woj. podkarpackie

Informacja - informuje się, że dane dotyczące wydanej przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzji Nr UG-IR.6220.4.2016 z dnia 26.01.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piątkowiec ?Zwiernik? i części miejscowości Wola Mielecka? na działkach nr ewid. 424/9, 435/2, 424/12, 424/18, 424/16, 424/5, 424/17, 427, 428, 424/3, 424/31, 424/30, 426/2, 426/3, 426/4, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4, 407/5, 405, 407/4, 407/8, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 409/5, 409/2, 409/6, 411, 412/1, 413, 460/4, 416, 470, 471, 469, 468, 473, 464, 401/2, 399/14, 399/10, 399/18, 399/15, 392, 386/6, 400/2, 397, 396, 390, 387, 386/2, 385/1, 385/3, 389/8, 388, 389/6, 389/7, 383, 515/4, 385/2, 369/1, 372, 371, 365, 364, 370, 369/3, 362, 368/5, 368/1, 368/7, 429, 441,384, 376, 403, 414,475, 454, 385/4, 458, 393, 394, 398, 407/9, 407/7, 412/2, 456, 426/5, 426/1, 460/2, 461/1, 461/2, 457, 156,459, 409/7,430, 451, 453, 465,463,347 położonych w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 - Piątkowiec, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, woj. podkarpackie oraz na działkach o nr ewid. 1376/2, 1375/2, 1375/1, 1079 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gmina Mielec, powiat mielecki, woj. podkarpackie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych pod pozycją 3/B/2017.

Postanowienie - Wójt Gminy Wadowice Górne postanawia stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Jamy, Izbiska, Wierzchowiny w gminie Wadowice Górne

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Montaż Automatu galwanizerskiego do cynkowania alkalicznego Zn i Zn-Ni w bębnach wraz z oczyszczalnią ścieków

Informacja - podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Wadowice Górne www.wadowicegorne.pl pod numerem 1/A/2017 z wniosku: STALMAX Sp. z o. o., Piątkowiec 55B, 39-308 Wadowice Górne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Montaż Automatu galwanizerskiego do cynkowania alkalicznego Zn i Zn-Ni w bębnach wraz z oczyszczalnią ścieków?

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Postanowienie - Wójt Gminy Wadowice Górne postanawia stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: ?Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piątkowiec ?Zwiernik? i części miejscowości Wola Mielecka

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia: I. że w dniu 15.11.2016r. na wniosek Gminy Wadowice Górne, działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Mielec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec Zwiernik i części miejscowości Wola Mielecka

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia: I. że w dniu 06.12.2016r. na wniosek Gminy Wadowice Górne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Jamy, Izbiska, Wierzchowiny w gminie Wadowice Górne

Informacja Wójta Gminy Wadowice Górne - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 15.11.2016r. na wniosek Gminy Wadowice Górne, działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Mielec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec ?Zwiernik? i części miejscowości Wola Mielecka?

Informacja Wójta Gminy Wadowice Górne - informuje się, że dane dotyczące wydanej przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzji Nr UG-IR.6220.3.2016 z dnia 03.11.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Montaż Automatu galwanizerskiego do cynkowania alkalicznego Zn i Zn-Ni w bębnach wraz z oczyszczalnią ścieków? na działkach o nr ewid. 246/7, 246/8, 246/10, 534 oraz 535 położonych w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie

Obwieszczenie0 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 4 listopada 2016 roku - zawiadamia się, że w dniu 03.11.2016r. z wniosku: Stalmax Sp. z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Montaż Automatu galwanizerskiego do cynkowania alkalicznego Zn i Zn-Ni w bębnach wraz z oczyszczalnią ścieków? na działkach o nr ewid. 246/7, 246/8, 246/10, 534 oraz 535 położonych w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne; powiat mielecki, województwo podkarpackie?.

Informacja Wójta Gminy Wadowice Górne - informuje się, że w dniu 28.09.2016r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej dotyczące wydanej przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzji Nr UG-IR.6220.3.2015 z dnia 01.06.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa i rozbudowa mechaniczno ? biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 [m3/d] i RLM = 6500?

Informacja Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 1 czerwca 2016 roku - informuje się, że dane dotyczące wydanej przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzji Nr UG-IR.6220.3.2015 z dnia 01.06.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa i rozbudowa mechaniczno ? biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 [m3/d] i RLM = 6500? na działkach nr ewid. 1356, 1367/2, 1336, 1395, 1397/2 i 1073 położonych w miejscowości Izbiska, obręb: 102 - Izbiska, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, woj. podkarpackie, zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych pod pozycją 10/B/2016

Obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2016 roku - zawiadamia się, że w dniu 01.06.2016r. z wniosku: Gmina Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa i rozbudowa mechaniczno ? biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 [m3/d] i RLM = 6500? na działkach nr ewid. 1356, 1367/2, 1336, 1395, 1397/2 i 1073 położonych w miejscowości Izbiska, obręb: 102 - Izbiska, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, woj. podkarpackie

Obwieszczenie z dnia 16 maja 2016 r o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Informacja Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 7 kwietnia 2016 roku - podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Wadowice Górne www.wadowicegorne.pl pod numerem 70/A/2016 z wniosku: STALMAX Sp. z o. o., Piątkowiec 55B, 39-308 Wadowice Górne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Montaż Automatu galwanizerskiego do cynkowania alkalicznego Zn i Zn-Ni w bębnach wraz z oczyszczalnią ścieków?

Obwieszczenie z dnia 31 marca 2016 roku - zawiadamia się o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Informacja Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 26 lutego 2016 roku - informuje się, że dane dotyczące wydanej przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzji Nr UG-IR.6220.4.2015 z dnia 31.03.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Hala komór wędzarniczych?

Obwieszczenie z dnia 31 marca 2016 roku - zawiadamia się, że w dniu 31.03.2016r. z wniosku: Dobrowolscy Sp. z o.o., 39-308 WADOWICE GÓRNE 93 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Hala komór wędzarniczych?.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Informacja Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 26 lutego 2016 roku - informuje się, że dane dotyczące wydanej przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzji Nr UG-IR.6220.2.2015 z dnia 26.02.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa dwóch budynków inwentarskich do hodowli brojlera kurzego wraz budowlami towarzyszącymi oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. 1509, miejscowość Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie? zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych pod pozycją 2/B/2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 26 lutego 2016 roku - zawiadamia się, że w dniu 26.02.2016r. z wniosku: Pana Zbigniewa Mieszkalskiego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa dwóch budynków inwentarskich do hodowli brojlera kurzego wraz budowlami towarzyszącymi oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. 1509, miejscowość Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie?

Informacja Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 5 stycznia 2016 roku - zawiadamia że w dniu 22.12.2015r. na wniosek: Dobrowolscy Sp. z o. o., 39-308 WADOWICE GÓRNE 93 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Hala komór wędzarniczych?

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: ?Budowa dwóch budynków inwentarskich do hodowli brojlera kurzego wraz budowlami towarzyszącymi oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. 1509, miejscowość Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie?. .

Informacja Wójta Gminy Wadowice Górne - zawiadamia że w dniu 27.11.2015r. na wniosek: GMINY WADOWICE GÓRNE, 39-308 WADOWICE GÓRNE 116 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Przebudowa i rozbudowa mechaniczno ? biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 [m3/d] i RLM = 6500? .

Informacja Wójta Gminy Wadowice Górne - podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: ?Budowa dwóch budynków inwentarskich do hodowli brojlera kurzego wraz budowlami towarzyszącymi oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. 1509, miejscowość Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie?. .

Informacja Wójta Gminy Wadowice Górne o decyzji Nr UG-IR.6220.1.2015 z dnia 06.03.2015r.

Zawiadamia się, że w dniu 06.03.2015r. z wniosku: Pana Pawła Róg prowadzącego działalność gospodarczą w ramach firmy pod nazwą: GUMOTIV PAWEŁ RÓG WADOWICE GÓRNE 91, 39-308 Wadowice Górne została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli brojlera kurzego wraz budowlami towarzyszącymi oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. 1509, miejscowość Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie?.

Zawiadamia się, że w dniu 23.02.2015r. z wniosku: Pana Pawła Kacała została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa budynku przemysłowego ? Zakładu Przetwórstwa Mięsnego? zlokalizowanego na działce o nr ewid. 427 w miejscowości Wadowice Dolne, obręb: 109 Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE zawiadamia że w dniu 27.01.2015r. na wniosek: Pawła Róg prowadzącego działalność gospodarczą w ramach firmy pod nazwą: GUMOTIV PAWEŁ RÓG, WADOWICE GÓRNE 91, 39-308 WADOWICE GÓRNE wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: montaż wtryskarki ELAST 2700/400 tb w istniejącej hali produkcyjnej firmy GUMOTIV Paweł Róg

Obwieszczenie - Informacja Wójta Gminy Wadowice Górne o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 14.11.2014r. z wniosku: Pawła Róg prowadzącego działalność gospodarczą w ramach firmy pod nazwą: GUMOTIV PAWEŁ RÓG WADOWICE GÓRNE 91, 39-308 WADOWICE GÓRNE została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany decyzji Nr UG-IR.6220.1.2011 z dnia 30.11.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej zlokalizowana w Wadowicach Górnych dz. nr 523/8, 523/9, 523/10, 523/11?

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie z dnia 7 października 2014 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 06.10.2014r. na wniosek: Pawła Róg prowadzącego działalność gospodarczą w ramach firmy pod nazwą: GUMOTIV PAWEŁ RÓG, WADOWICE GÓRNE 91, 39-308 WADOWICE GÓRNE wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej zlokalizowana w Wadowicach Górnych dz. nr 523/8, 523/9, 523/10, 523/11?

Obwieszczenie z dnia 3 września 2014 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne, działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 30, art. 31 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z póź. zm.) informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: ?Budowa budynku przemysłowego ? Zakładu Przetwórstwa Mięsnego? zlokalizowanego na działce o nr ewid.: 427 w miejscowości Wadowice Dolne, obręb: 109 Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2013 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia, że w dniu 06.08.2013r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa budynku warsztatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 424/3 i 424/26 (Obręb 106 ? Piątkowiec) w miejscowości Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2013 roku - zawiadamia się, że w dniu 27.06.2013r. z wniosku: Paweł Róg prowadzący działalność gospodarczą w ramach firmy pod nazwą: GUMOTIV PAWEŁ RÓG WADOWICE GÓRNE 91, 39-308 WADOWICE GÓRNE została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Rozbudowa hali produkcyjnej o część produkcyjno ? magazynową oraz budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy halą a istniejącą częścią socjalno ? biurową w Wadowicach Górnych na terenie działek nr 523/8, 523/10?.

Na podstawie art. 38 w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), zawiadamia się, że w dniu 18.04.2013r. z wniosku: ZAKŁADU MIĘSNEGO DOBROWOLSCY Spółka z o.o., 39-308 Wadowice Górne 93 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Magazyn wyrobów gotowych? zlokalizowanego na działkach.: 703 (część), 524/11, 525/13, 525/14 i 525/20 obręb: Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 15.11.2012r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:?Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Górna ? Mielec polegająca na budowie chodnika poza rowem w granicy pasa drogi w km 31+340 do km 32+355,4 strona prawa w m. Piątkowiec?.

Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia 1. że w dniu 09.10.2012r. na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, złożony za pośrednictwem pełnomocnika: Andrzeja Klechy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Górna ? Mielec polegająca na budowie chodnika poza rowem w granicy pasa drogi w km 31+340 do km 32+355,4 strona prawa w m. Piątkowiec?

Zawiadamia się, że w dniu 11.04.2012r. z wniosku: ZAKŁADU MIĘSNEGO DOBROWOLSCY Spółka z o.o., 39-308 Wadowice Górne 93 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa budynku magazynowego wraz z myjnią pojemników? zlokalizowanego na działkach.: 525/36 i 703 obręb: Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

Zawiadamia się, że w dniu 13.12.2011r. z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, złożonego za pośrednictwem pełnomocnika: Piotr Kopczyk, ul. Podwisłocze 36/101, 35-309 Rzeszów została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa mostu przez Potok Zgórsko w miejscowości Wadowice Dolne w ciągu drogi powiatowej nr 1160R Załuże ? Piątkowiec w km 9+565?,

Informacja, że w dniu 30.11.2011r. z wniosku: GUMOTIV PAWEŁ RÓG WADOWICE GÓRNE 91, 39-308 WADOWICE GÓRNE została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną Inwestycja zlokalizowana w Wadowicach Górnych dz. nr 523/8, 523/9, 523/10, 523/11? obręb: Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

Informacja Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 31 października 2011 roku o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie z dnia 10 października 2011 roku. Zawiadamia się, że w dniu 10.10.2011r. z wniosku: ZAKŁADU MIĘSNEGO DOBROWOLSCY Spółka z o.o., 39-308 Wadowice Górne 93 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego o powierzchnię magazynową w wielkości ok. 1200m2?, zlokalizowanego na działkach.: 704/1 i 335/12 obręb: Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 1 września 2011 roku. Informacja Wójta Gminy Wadowice Górne o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej zlokalizowana w Wadowicach Górnych dz. nr 523/8, 523/9, 523/10, 523/11? w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie z dnia 14 października 2010 roku. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 14.10.2010r. została wydana decyzja Nr UGIR 7331/DŚ/2/2010 uchylająca w całości ostateczną decyzję Wójta Gminy Wadowice Górne Nr UGIR 7331/DŚ/7/2009/2010 z dnia 19.08.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec ? gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2010 roku. że w dniu 19.08.2010r. została wydana z wniosku Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec - Gmina Wadowice Górne"

Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2010 roku. W dniu 19.08.2010r. została wydana z wniosku Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec - Gmina Wadowice Górne"

Obwieszczenie z dnia 13 lipca 2010 roku. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec ? Gmina Wadowice Górne?

Obwieszczenie z dnia 18 maja 2010 roku. Zawiadamia się, że w dniu 18.05.2010roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?, Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem tereny zlokalizowane w gminie Wadowice Górne oraz gminie Czermin

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?

Wójt Gminy Wadowice Górne działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Czermin postanawia stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne

Wójt Gminy Wadowice Górne działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Czermin zawiadamia że, stosownie do wszczętego w dniu 05.03.2010r. postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 dla przedsięwzięcia olegającego na: ?Przebudowie drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?

Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia zawiadamia, że w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 26.06.2009r. Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec - Gmina Wadowice Górne?

Wójt Gminy Wadowice Górne działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Czermin zawiadamia że w dniu 05.03.2010r. na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?

Obwieszczenie z dnia 18.02.2010r. o wydaniu decyzji środowiskowej w dniu 15.02.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1 166R Partynia ? Jamy w km 0+010 ? 9+456?

Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 15.02.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1 166R Partynia ? Jamy w km 0+010 ? 9+456? zlokalizowana jest na terenie dwóch gmin: gminy Wadowice Górne i gminy Radomyśl Wielki (z dnia 18.02.2010r.)

Obwieszczenie z dnia 30.11.2009r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia,że w dniu 27.11.2009r. wpłynął wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 w sprawie uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800? Decyzja Nr UG IR 7331/DŚ/5/2009 z dnia 07.08.2009r.

Obwieszczenie z dnia 24.09.2009r w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 08.06.2009r. Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Odbudowie drogi powiatowej Nr 1 166R Partynia ? Jamy w km 0+000 ? 9+456?

Obwieszczenie z dnia 16.09.2009r w związku z przystąpieniem Rzeczpospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowej rozbudowy elektrowni atomowej na terytorium Republiki Słowackiej

Obwieszczenie z dnia 06.08.2009r o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ?BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIĄTKOWIEC ? GMINA WADOWICE GÓRNE?

Obwieszczenie z dnia 07.08.2009r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne - Wampierzów na odcinku w km 0+000 - 5+800"

Obwieszczenie z dnia 07.08.2009r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne - Wampierzów na odcinku w km 0+000 - 5+800""

Obwieszczenie z dnia 22.07.2009r o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ?Odbudowie drogi powiatowej Nr 1 166R Partynia ? Jamy w km 0+000 ? 9+456"

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 14.07.2009r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?

Obwieszczenie z dnia 03.07.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIĄTKOWIEC ? GMINA WADOWICE GÓRNE

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 02.07.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturą?

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 26.06.2009r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ODBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 1 166R PARTYNIA ? JAMY W KM 0+000 ? 9+456.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 08.06.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?.

Obwieszczenie z dnia 08.06.2009r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturą? planowanego na działkach o nr ewid.: 498, 490, 489, 488/2, 488/1, 485/2, 485/1, 477, 442, 117 położonych w miejscowości Jamy ? Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 18.05.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 11.05.2009r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturą?

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 23.04.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturą? dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15.04.2009r w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne w sprawie uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji, przeciwfiltracyjnym zabezpieczeniu lewego wału rzeki Nowy Breń w km 6+430 do 8+000"

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 31.03.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturą".

Obwieszczenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 05.02.2008r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie drogi gminnej nr 103 679 Grzybów ? Podborze na odcinku w km 0+000 ? 1+383?

Decyzja - Projekt o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie drogi gminnej nr 103 679 Grzybów ? Podborze na odcinku w km 0+000 ? 1+383"

Obwieszczenie w sprawie ustalenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne - Wampierzów na odcinku w km 0+000 - 5+800"

Obwieszczenie, UG IR 7331/DŚ/4/2007, WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE prowadzi postępowanie z wniosku złożonego w dniu 01.08.2007r przez Juras Mirosław zam. Wola Wadowska 31b , 39-308 Wadowice Górne w sprawie: USTALENIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA Rozbudowie istniejącego zakładu stolarskiego

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, UG IR 7331/DŚ/1/2007, Wadowice Górne dnia 13.07.2007 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.UG IR 7331/DŚ/6/06/2007, Wadowice Górne dnia 14.03.2007r. Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust. 1 oraz art. 53 i art. 56 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poź. zm.) oraz art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wadowice Górne , 39-308 Wadowice Górne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych i przepompowniami w Wadowicach Dolnych ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na - budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych i przepompowniami w Wadowicach Dolnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, UG IR 7331/DŚ/5/06/2007, Wadowice Górne dnia 30.01.2007 r

Obwieszczenie na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 , ust. 3 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 04 grudnia 2006r (Dz.U. nr 62 poz. 627 z póź. zmianami) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z póź. zmianmi ) informuje się , że WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE prowadzi postępowanie z wniosku Gminy Wadowice Górne złożonego w dniu 01.12.2006r w sprawie: USTALENIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I PRZEPOMPOWNIAMI W WADOWICACH DOLNYCH


Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2006-12-06
  Ilość odwiedzin: 55527