Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Referat Infrastruktury i Rozwoju
Kierownik Referatu Wiesław Pietras
pok. nr 23 / tel. 146826206 / e-mail: budownictwo@wadowicegorne.pl
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego , studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • inwestycje kubaturowe
 • sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Inspektor Iwona Furdyna
  Stanowisko ds. mienia komunalnego
  pok. nr 24 / tel. 146826206 / e-mail: gk@wadowicegorne.pl
 • gospodarka mieniem komunalnym
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podziały nieruchomości

 • Inspektor Łukasz Skiba
  Stanowisko ds. drogownictwa
  pok. nr 25 / tel. 146669753 / e-mail: drogownictwo@wadowicegorne.pl
 • inwestycje drogowe
 • oświetlenie uliczne
 • usuwanie drzew
 • realizacja projektu odnawialnych źródeł energii

 • Inspektor Adam Krawiec
  Stanowisko ds. inwestycji i projektów zewnętrznych
  pok. nr 4 / tel. 146669883 / e-mail: inwestycje@wadowicegorne.pl
 • sprawy związane z gospodarką ściekową
 • inwestycje liniowe
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi

 • Inspektor Jan Klaus
  Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa
  pok. nr 25 / tel. 146669753 / e-mail: srodowisko@wadowicegorne.pl
 • organizacja i zarzadzanie systemem gospodarowania odpadami oraz selektywnej zbiórki odpadów
 • rolnictwo
 • utylizacja padłych zwierząt
 • opieka nad zwierzętami bezdomnymi
 • inwestycje urządzeń wodnych (kanały melioracyjne, rowy, cieki wodne)

 • Pracownik kancelaryjny Mariusz Bigda
  Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i geodezji
  pok. nr 24 / tel. 146826206 / e-mail: planowanie@wadowicegorne.pl
 • prowadzenie postępowań związanych z ustaleniami decyzji:
  - o warunkach zabudowy
  - celu publicznego
 • usuwanie azbestu

 • Wstecz Strona główna  Osoba publikująca: Administrator 
  Data publikacji: 2009-01-05
    Ilość odwiedzin: 82632