Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Do aktów prawnych dotyczących oświadczeń majątkowych należą m.in.: Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.); Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); Ustawa z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.); Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (DzU nr 106, poz. 679 ze zm.); Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (DzU nr 34, poz. 282).


W tym dziale można znaleźć oświadczenia majątkowe:

Strona główna

  Ilość odwiedzin: 40897