Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  40851 

URZĄD Wójt 15867 
URZĄD Organizacja 24050 
URZĄD Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Gminy 2968 
URZĄD Kontakt 24270 
GMINA Sołectwa 12653 
GMINA Jednostki organizacyjne 18490 
GMINA Sprzedaż nieruchomości 9409 
GMINA Planowanie przestrzenne 14091 
GMINA Ogłoszenia/Komunikaty 28680 
GMINA Dzierżawy i najem 18449 
GMINA Petycje 8550 
GMINA Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach Górnych 5484 
GMINA Ochrona danych osobowych 4888 
GMINA Rejestr Żłobków 3409 
GMINA Rejestr Instytucji Kultury 1452 
GMINA Kontrole 2403 
GMINA Raport o stanie gminy 2512 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Regulamin zamówień publicznych 8361 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 189227 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 3345 
RADA GMINY Skład 17598 
RADA GMINY Sesje Rady Gminy 1625 
RADA GMINY Sesje Rady Gminy na żywo 4024 
RADA GMINY Posiedzenia Komisji Rady Gminy 2145 
RADA GMINY Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 1317 
RADA GMINY Imienne wykazy głosowań 9782 
RADA GMINY Interpelacje i zapytania 4187 
BUDŻET Budżet 16591 
PRAWO LOKALNE Oświata 8134 
PRAWO LOKALNE Statut 10912 
PRAWO LOKALNE Regulamin 9112 
PRAWO LOKALNE Uchwały 20178 
PRAWO LOKALNE Ochrona środowiska 9961 
PRAWO LOKALNE Podatki 21524 
PRAWO LOKALNE Rozwiązywanie problemów społecznych 8253 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8972 
PRAWO LOKALNE Mienie komunalne 8536 
PRAWO LOKALNE Gospodarka komunalna 9277 
PRAWO LOKALNE Wybory 9320 
SPRAWOZDANIA Sprawozdania łączne 2219 
SPRAWOZDANIA Sprawozdania jednostek 3057 
SPRAWOZDANIA Sprawozdania budżetowe 1561 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2019 rok 795 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia w związku z zakończeniem i rozpoczęciem pełnienia funkcji Kierownika jednostki organizacyjnej Gminy 2019 2092 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2018 rok 3998 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 30 dni od dnia wyborów 3918 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 60 dni przed końcem kadencji 2018 3266 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Powołanie na stanowisko dyrektora 30 dni od dnia powołania - 2018 3456 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2017 rok 4321 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Zmiana funkcji dyrektora 2017 4096 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 rok 5887 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 rok 6529 
PRACA Praca 75075 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta A 8755 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta B 10029 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta C 7132 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta D 7740 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta E 8029 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta F 7173 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta G 7223 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta H 7358 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta I 7167 
POMOC Nawigacja po stonie 7289 
POMOC Redakcja 7271 
  Ilość odwiedzin: 40851