Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  17569 

URZĄD Wójt 15263 
URZĄD Organizacja 23247 
URZĄD Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Gminy 2398 
URZĄD Kontakt 23203 
GMINA Sołectwa 11935 
GMINA Jednostki organizacyjne 17806 
GMINA Sprzedaż nieruchomości 8675 
GMINA Planowanie przestrzenne 13449 
GMINA Ogłoszenia/Komunikaty 27361 
GMINA Dzierżawy i najem 17407 
GMINA Petycje 7805 
GMINA Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach Górnych 4906 
GMINA Ochrona danych osobowych 4107 
GMINA Rejestr Żłobków 2842 
GMINA Rejestr Instytucji Kultury 915 
GMINA Kontrole 1845 
GMINA Raport o stanie gminy 1930 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Regulamin zamówień publicznych 7716 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 183202 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 2172 
RADA GMINY Skład 16949 
RADA GMINY Sesje Rady Gminy 1066 
RADA GMINY Sesje Rady Gminy na żywo 3310 
RADA GMINY Posiedzenia Komisji Rady Gminy 1601 
RADA GMINY Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 815 
RADA GMINY Imienne wykazy głosowań 9200 
RADA GMINY Interpelacje i zapytania 3454 
BUDŻET Budżet 15794 
PRAWO LOKALNE Oświata 7534 
PRAWO LOKALNE Statut 10282 
PRAWO LOKALNE Regulamin 8496 
PRAWO LOKALNE Uchwały 19442 
PRAWO LOKALNE Ochrona środowiska 9338 
PRAWO LOKALNE Podatki 20533 
PRAWO LOKALNE Rozwiązywanie problemów społecznych 7658 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8354 
PRAWO LOKALNE Mienie komunalne 7949 
PRAWO LOKALNE Gospodarka komunalna 8662 
PRAWO LOKALNE Wybory 8684 
SPRAWOZDANIA Sprawozdania łączne 1708 
SPRAWOZDANIA Sprawozdania jednostek 2477 
SPRAWOZDANIA Sprawozdania budżetowe 1071 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia w związku z zakończeniem i rozpoczęciem pełnienia funkcji Kierownika jednostki organizacyjnej Gminy 2019 1539 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2018 rok 3461 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 30 dni od dnia wyborów 3445 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 60 dni przed końcem kadencji 2018 2769 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Powołanie na stanowisko dyrektora 30 dni od dnia powołania - 2018 2972 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2017 rok 3787 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Zmiana funkcji dyrektora 2017 3596 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 rok 5351 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 rok 6021 
PRACA Praca 72491 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta A 8213 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta B 9478 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta C 6574 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta D 7181 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta E 7479 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta F 6628 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta G 6691 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta H 6813 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta I 6635 
POMOC Nawigacja po stonie 6728 
POMOC Redakcja 6736 
  Ilość odwiedzin: 17569