Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  27277 

URZĄD Wójt 14769 
URZĄD Organizacja 22615 
URZĄD Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Gminy 1901 
URZĄD Kontakt 22083 
GMINA Sołectwa 11327 
GMINA Jednostki organizacyjne 17204 
GMINA Sprzedaż nieruchomości 8130 
GMINA Planowanie przestrzenne 12905 
GMINA Ogłoszenia/Komunikaty 26102 
GMINA Dzierżawy i najem 16538 
GMINA Petycje 7167 
GMINA Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach Górnych 4407 
GMINA Ochrona danych osobowych 3503 
GMINA Rejestr Żłobków 2417 
GMINA Rejestr Instytucji Kultury 503 
GMINA Kontrole 1442 
GMINA Raport o stanie gminy 1494 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Regulamin zamówień publicznych 7264 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 177488 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień publicznych 1100 
RADA GMINY Skład 16362 
RADA GMINY Sesje Rady Gminy 552 
RADA GMINY Sesje Rady Gminy na żywo 2593 
RADA GMINY Posiedzenia Komisji Rady Gminy 1122 
RADA GMINY Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 439 
RADA GMINY Imienne wykazy głosowań 8687 
RADA GMINY Interpelacje i zapytania 2906 
BUDŻET Budżet 15069 
PRAWO LOKALNE Oświata 7094 
PRAWO LOKALNE Statut 9767 
PRAWO LOKALNE Regulamin 8031 
PRAWO LOKALNE Uchwały 18842 
PRAWO LOKALNE Ochrona środowiska 8901 
PRAWO LOKALNE Podatki 19639 
PRAWO LOKALNE Rozwiązywanie problemów społecznych 7199 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7889 
PRAWO LOKALNE Mienie komunalne 7481 
PRAWO LOKALNE Gospodarka komunalna 8234 
PRAWO LOKALNE Wybory 8220 
SPRAWOZDANIA Sprawozdania łączne 1285 
SPRAWOZDANIA Sprawozdania jednostek 2000 
SPRAWOZDANIA Sprawozdania budżetowe 651 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia w związku z zakończeniem i rozpoczęciem pełnienia funkcji Kierownika jednostki organizacyjnej Gminy 2019 965 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2018 rok 2927 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 30 dni od dnia wyborów 2973 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 60 dni przed końcem kadencji 2018 2350 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Powołanie na stanowisko dyrektora 30 dni od dnia powołania - 2018 2558 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2017 rok 3377 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Zmiana funkcji dyrektora 2017 3188 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 rok 4935 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 rok 5623 
PRACA Praca 70804 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta A 7723 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta B 8975 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta C 6165 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta D 6733 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta E 7024 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta F 6215 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta G 6308 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta H 6388 
SYSTEM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Karta I 6222 
POMOC Nawigacja po stonie 6299 
POMOC Redakcja 6315 
  Ilość odwiedzin: 27277