Podstawowe informacje

Gmina Wadowice Górne położona jest w północno - zachodniej części województwa podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 8716 ha (87 km2 co stanowi 9,9 % pow. powiatu, użytki rolne: 81%, użytki leśne: 8%), liczba mieszkańców – 7652 (31.12.2017).

W skład gminy wchodzą następujące sołectwa:
Grzybów - 200 ha
Izbiska - 746 ha
Jamy - 1176 ha
Kawęczyn - 404 ha
Kosówka - 301 ha
Piątkowiec - 694 ha
Przebendów - 414 ha
Wadowice Dolne - 912 ha
Wadowice Górne - 790 ha
Wampierzów - 987 ha
Wierzchowiny - 572 ha
Wola Wadowska - 1034 ha
Zabrnie - 486 ha

Gmina ma charakter rolniczy, jednak w ostatnich latach, w związku że spadkiem opłacalności produkcji rolnej, mieszkańcy coraz częściej podejmują działalność usługową, handlową i produkcyjną. Zarejestrowanych jest około 160 podmiotów gospodarczych. Funkcjonowanie małych firm łagodzi skutki bezrobocia, wywołanego ograniczeniem zatrudnienia w przemyśle w Mielcu.

Gmina jest zgazyfikowana i zwodociągowana w 100%, kanalizacja jest wykonana w 23%. Gmina posiada oczyszczlnię ścieków mechaniczno-biologiczna z przepustowością 150 m3 na dobę. Istnieją dwie stacje uzdatniania wody. Jedna z nich jest położona w Wampierzowie i jest właśnością gminną, druga jest własnością na podstawie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Wadowice Górnei Radomyśl Wielki. Telefonizacja jest wykoanana w 85%, zelektryzowana w 100%. Drogi gminne stanowią 58,4 km. W ciągu tych dróg jest 3 mosty: w Izbiskach, Kosówce i Wadowicach Dolnych. Drogi powiatowe wynoszą 53,9 km. Na teremie gminy znajdują się cztery boiska sportowe po jednym w Kawęczynie i Wierzchowiniach oraz dwa w Wadowicach Górnych.

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest