Kościoły

 Kościół w Wadowicach Górnych

Kościół w Wadowicach GórnychOkoło 1530 r. Stanisław Tarnowski ufundował parafię w Wadowicach Górnych. Kościół po raz pierwszy jest wzmiankowany w 1577 roku. Informacja mówi że kościół miał charakter obronny. W okresie 1561-1585 kościół parafialny zamieniono na zbór protestancki. W 1585 roku Jan Gratus Tarnowski uposażył po raz drugi parafię oraz rektora szkoły. Nowy kościół został wybudowany w 1913 roku według projektu architekta Teodora Talowskiego. Wzniesiony z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, jednostronnie tynkowany (od wewnątrz). Założony na planie krzyża łacińskiego, jednonawowy, z transeptem i krótkim prezbiterium zamkniętym trójbocznie, po bokach którego przybudówki zakrystyjne. Od zachodu wieża z hełmem w kształcie ostrosłupa. Wnętrze nakryte sklepieniami gwiaździstymi i krzyżowymi. Bogaty detal architektoniczny neogotycki i neoromański. Dachy nad kościołem siodłowe. W czasie walk w I wojnie światowej nie odniósł poważnych uszkodzeń. W II wojnie światowej w 1944 roku Niemcy mieli punkt obserwacyjny na wieży kościelnej. Wojska radzieckie ostrzeliwując wieżę zniszczyły również wnętrze kościoła. Po 1945 roku kościół został odnowiony.

  

 

Kościół w Wadowicach Dolnych

Kościół w Wadowicach Dolnych

Kościół pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu usytuowany jest w zachodniej części wsi przy drodze z Wadowic Górnych do Woli Wadowskiej i Szczucina. Wybudowany został w 1911 r. w stylu neobarokowym. Zbudowany z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, tynkowany z obu stron. Jest to obiekt trójnawowy, o układzie bazylikowym. Wnętrze nakryte sklepieniami kolebkowymi. Detal architektoniczny neobarokowy. Elewacja frontowa i zachodnia jest trójkondygnacyjna i zwieńczona trójkątnym szczytem. Dachy nad nawą główną, prezbiterium i kruchtą są siodłowe, nad nawami bocznymi - pulpitowe. Nad dachem nawy głównej znajduje się sygnaturka zwieńczona „barokowym” hełmem. Dzwonnica wzniesiona została w 1911 roku z cegły, na zaprawie wapiennej, obustronnie tynkowana. Założona jest na rzucie kwadratu, na wysokiej podmurówce, dwukondygnacyjna. Kondygnacja parteru zawiera jedynie otwór drzwiowy. Kondygnacja piętra jest ażurowa, utworzona przez zdwojone arkady wsparte na filarach. Wewnątrz znajdują się zawieszone dzwony. Pomiędzy arkadami zielone balustrady. Jest ona nakryta dachem brogowym, zwieńczonym krzyżem. Plebania wzniesiona została w latach 1905 –1910, jest murowana z cegły, obustronnie tynkowana. Założona na rzucie prostokąta, wolnostojąca, niepodpiwniczona z wysokim poddaszem użytkowym, w części przeznaczonym na strych, a w części na mieszkania. Znajdują się stopy nad parterem, schody wewnętrzne na poddasze oraz więźba dachowa są wykonane z drewna. Dach ma kształt siodłowy i jest pokryty blachą ocynkowaną.

 


Kościół w Jamach

Kościół w Jamach

Powstanie kościoła filialnego w Jamach p.w. św. Augustyna nastąpiło za wolą ks. bpa tarnowskiego Leona Wałęgi w 1916 r.. W 1925 erygowano parafię wydzieloną z parafii Zgórsko i Radomyśl Wielki (Małec). W 1916 roku staraniem ks. Jana Pięty zakupiony został w Wadowicach Górnych XVII wieczny kościół drewniany, jednonawowy, konstrukcji zrębowej, szalowany, kryty blachą. Przy nawie z boku znajduje się kaplica zamknięta trójbocznie, od frontu kruchta. Druga niewielka kruchta została przebudowana w latach 60-tych XX wieku. We wnętrzu jest sklepienie kolebkowe pozorne o łuku spłaszczonym oraz stropy płaskie. Dachy są siodłowe, nad nawą jest wieżyczka na sygnaturkę z barokowym hełmem.

 

 

Kaplica w Kawęczynie

Kaplica kościelna w Kawęczynie

Kawęczyn należy do parafii Czermin. Kaplica jest położona przy drodze prowadzącej z Wadowice Górnych do Brnia Osuchowskiego. W 1987 roku rozpoczęto budowę kościoła filialnego. Budowę ukończono dwa lata później, w 1989 roku. Jest to kościół filialny, noszący tytuł Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. W dniu 4 sierpnia 1991 roku został konsekrowany przez bpa Józefa Życińskiego. Jest to budynek murowany z cegły, nietynkowany, dach dwuspadowy, kryty blachą. Teren kaplicy jest ogrodzony. W sąsiedztwie kaplicy w okresie letnim można podziwiać gniazdko bocianów.

 

 

 Kaplica w Wampierzowie

Kaplica kościelna w WampierzowieKaplica jest położona przy drodze prowadzącej z Wadowice Górnych do Kawęczyna i dalej do Brnia Osuchowskiego. Plac, na którym postawiona jest kaplica składa się dzisiaj z dwóch działek. Pierwsza została zakupiona przed II wojną światową przez Ruch Ludowy. Postawiono tam sklep. Działania wojenne zniszczyły zabudowania w 1944 roku. Na przełomie lat 1982 i 1983 zrodził się początkowo pomysł budowy domu katechetycznego. Niedługo późnej zmieniono plan i do zaplanowano bydowę kaplicy kościelnej wraz z domem katechetycznym. Wówczas druga działka została oddana przez Czecha Franciszka. Budowę rozpoczęto w 1984 roku, którą ukończono 3 lata później w 1987 roku. Budowę prowadził Czech Franciszek a nadzór budowlany sprawował Działo Aleksander. Tegoż samego roku została poświęcona przez bpa tarnowskiego.Jest to kościół filialny św. Wojciecha. Kaplica jest wybudowana z cegły, tynkowana w wewnątrz i z zewnątrz, dach dwuspadowy, pokryty blachą. 

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest