Rada Gminy

Kadencja 2018-2023

rada

Skład Rady Gminy:
1. Maciejak Krzysztof - Przewodniczący  Radny Gminy          
2. Czepiel Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Gminy       
3.  Skoczylas Joanna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy                
4. Bednarz Magdalena - Radna Gminy       
5. Czech Władysław - Radny Gminy        
6. Dziewit Tomasz - Radny Gminy       
7. Haracz Krzysztof - Radny Gminy       
8. Lazur Józef - Radny Gminy      
9. Łachut Ewa - Radna Gminy        
10. Ogara Mirosław - Radny Gminy             
11. Pawlicki Andrzej - Radny Gminy             
12. Pietras Witold - Radny Gminy               
13. Stepczyk Michał - Radny Gminy            
14. Sypek Zdzisław - Radny Gminy          
15. Węgrzyn Dawid - Radny Gminy        


KOMISJE RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH

Komisja Rewizyjna:
1. Magdalena Bednarz - Przewodnicząca
2. Mirosław Ogara
3. Witold Pietras
4. Michał Stepczyk
5. Dawid Węgrzyn

Komisja Skarg Wniosków i Petycji
1. Magdalena Bednarz - Przewodnicząca
2. Tomasz Dziewit
3. Andrzej Pawlicki
4. Michał Stepczyk
5. Zdzisław Sypek

Komisja  Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Budżetu
1. Andrzej Pawlicki - Przewodniczący
2. Władysław Czech
3. Krzysztof Haracz
4. Józef Lazur
5. Krzysztof Maciejak

Komisja Oświaty,  Kultury,  Spraw Socjalnych,  Sportu i Przestrzegania Prawa
1. Zdzisław Sypek - Przewodniczący
2. Andrzej Czepiel
3. Tomasz Dziewit
4. Ewa Łachut
5. Joanna Skoczylas

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51, 14 682 62 03
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/skrytka

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest