• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Sesja Rady Gminy

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności.
3. Interpelacje , wnioski i zapytania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie logo gminy Wadowice Górne oraz zasad jego użytkowania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wadowice Górne stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych.
8. Podjecie uchwały w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy – Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy.
9. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizacje zadania publicznego ( dofinansowanie budowy chodników ).
10. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizacje zadania publicznego ( dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Jamach ).
11. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu
( współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2014 rok Nr XLI/227/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku.
13. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2014 – 2018.
14. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok.
15. Sprawozdanie z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji Gminy Wadowice Górne za rok 2013.
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015    
17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie sesji.

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest