• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Sesja Rady Gminy

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 20  ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. )  zwołuję się sesję Rady Gminy Wadowice  Górne w dniu  24 kwietnia  2015  r. ( piątek )  o godz. 1000 w  sali narad Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych.


Porządek obrad :
1.    Otwarcie.
2.    Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności.
3.    Interpelacje , wnioski i zapytania.
4.    Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 r. wraz z rekomendacjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Wadowice Górne.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy – Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy .
7.    Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Wadowice Górne
8.    Przedstawienie sprawozdania z realizacji  „Programu współpracy miedzy Gminą Wadowice Górne a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w roku 2014 .
9.    Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
10.    Zamknięcie sesji.

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/skrytka

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest