• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Sesja Rady Gminy

Zawiadamia si.ę, że zgodnie z art. 20  ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. )  zwołuję się sesję Rady Gminy Wadowice  Górne w dniu  3 czerwca  2015  r. ( środa )  o godz. 1000  w  sali narad Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych.

Porządek obrad :

1.    Otwarcie.
2.    Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności.
3.    Interpelacje , wnioski i zapytania.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017  .
5.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu Gminnego Funduszu stypendialnego dla szczególnie zdolnych uczniów z terenu gminy Wadowice Górne.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw , placów rehabilitacyjnych oraz boisk wielofunkcyjnych w gminie Wadowice Górne.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu na realizację zadania publicznego .
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2015 rok Nr V/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.  
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2015-2018.  
10.    Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
11.    Zamknięcie sesji.

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest