• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Bezpłatne kursy komputerowe dla dorosłych

Zapraszamy osoby BEZROBOTNE i PRACUJĄCE w wieku 25-64 lat, z wykształceniem średnim lub niższym, zamieszkujących na terenie Gminy Wadowice Górne, na BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE Z MIĘDZYNARODOWYM CERTYFIKATEM ECDL!!!
Szkolenia dofinansowane są w 100% ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenia odbędą się w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych.
ZAPISY: wtorek 19.05.2015 w godzinach 09.00–12.00 w Urzędzie Gminy Wadowice Górne.
Kontakt: 570 949 822, ul. Żeromskiego 19, II piętro, pokój 201 (biurowiec AMIGOR) oraz w Biurze Projektu: budynek IN-TECH 1, ul. Wojska Polskiego 9, pokój B105, czynne od pon.-pt. od 8.00 do 16.00

Szczegóły na stronie: www.pierwszapomoc-life.pl

"ZNAJOMOŚĆ KOMPUTERA PODSTAWĄ ZATRUDNIENIA"
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby dorosłe w wieku 25 - 64 lat, bezrobotne, zamieszkałe na terenie powiatu mieleckiego i miasta Mielec, z wykształceniem co najwyżej średnim, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Uczestnikom Projektu oferujemy możliwość skorzystania z dwóch poziomów zaawansowania tj.
a) poziom podstawowy - ECDL START, który zakłada udział w 4 Modułach szkoleniowych i obejmuje 78 godzin szkoleniowych,
b) poziom średniozaawansowany - ECDL CORE, który zakłada udział w 7 Modułach szkoleniowych i obejmuje 120 godzin szkoleniowych.
Ostateczny poziom i terminy kursu zależą od preferencji Kandydatów do projektu.
Każdy z Modułów kończy się egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym zdobyte kwalifikacje i umiejętności. Zakończenie pełnej ścieżki szkoleniowej i uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminach sprawdzających uprawnia do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL START/ECDL CORE.
 
Moduł 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych - dotyczy podstaw użytkowania i zastosowań komputerów,
 
Moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami - znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.
 
Moduł 3. Przetwarzanie tekstów - poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów.
 
Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne - wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń: przygotowywania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.
 
Moduł 5. Bazy danych - tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.
 
Moduł 6. Grafika menadżerska i prezentacyjna - użycie technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.
 
Moduł 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja - użycie ogólnoświatowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów.

szkolenie komputer 05 2015 0

szkolenie komputer 05 2015 1

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/skrytka

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest