• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20  ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm. ) zwołuję  sesję Rady Gminy Wadowice  Górne w dniu  26 kwietnia   2018  r. ( czwartek )  o godz. 10:00 w  sali narad Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych.

Porządek obrad :
1.    Otwarcie.
2.    Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek w Wadowicach Górnych.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Wadowice Górne na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oczyszczalnia ścieków w Izbiskach” w Gminie Wadowice Górne.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wadowice Górne , w 2018 roku.
7.    Interpelacje , wnioski i zapytania.
8.    Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
9.    Zamknięcie sesji.

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                               Anna Niedbała

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51, 14 682 62 03
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/skrytka

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest