• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20  ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm. ) zwołuję  sesję Rady Gminy Wadowice  Górne w dniu  14 sierpnia   2018  r. ( wtorek )  o godz. 10:00 w  sali narad Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych.

Porządek obrad :
1.    Otwarcie.
2.    Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wadowice Górne.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Wadowice Górne, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki na dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za żywienie w żłobku oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie jak i dzieci z innych grup wiekowych, zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wadowice Górne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wadowice Górne.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wadowice Górne.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2018 rok Nr XXXV/188/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2018-2025.  
11.    Interpelacje, wnioski i zapytania.
12.    Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
13.    Zamknięcie sesji.

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                               Anna Niedbała

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51, 14 682 62 03
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/skrytka

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest