• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wadowice Górne na rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wadowice Górne na rok szkolny 2019/2020
Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały opracowane na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

2. Uchwała Nr XXXVI/190/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wadowice Górne.
Załączniki:
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy

3. Uchwała Nr XXXVI/191/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Załączniki:
Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania kandydata
Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym
Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu pozostałego rodzeństwa do tego przedszkola* /oddziału przedszkolnego*/ lub szkoły w której znajduje się przedszkole */oddział przedszkolny*/

4. ZARZĄDZENIE NR 43/2019 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne na rok szkolny 2019/2020

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51, 14 682 62 03
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/skrytka

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest