• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20  ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. )  zwołuję  sesję Rady Gminy Wadowice  Górne w dniu  8 lutego  2019  r. ( piątek )  o godz. 12.00 w  sali narad Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych.

Porządek obrad :

1.    Otwarcie.
2.    Informacja Wójta Gminy o międzysesyjnej działalności.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grzybów.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izbiska.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jamy.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kawęczyn.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kosówka.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piątkowiec.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przebendów.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wadowice Dolne.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wadowice Górne.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wampierzów.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchowiny.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Wadowska .
15.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabrnie.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz planu Kontroli Komisji Rewizyjnej .
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Wadowice Górne w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą w Woli Rzędzińskiej.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Wadowice Górne w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Zaopatrzenia w Wodę Gmin Radomyśl Wielki i Wadowice Górne.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wykonywania Gminie Szczucin realizacji zadania publicznego dotyczącego wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych oraz Szkoły Podstawowej w Wadowicach Górnych wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych .
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2019 rok Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2019-2026.
23.    Sprawy bieżące , pytania , uwagi.
24.    Zamknięcie sesji.


                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                          Krzysztof Maciejak

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51, 14 682 62 03
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/skrytka

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest