• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Nowa organizacja Urzędu

nowy regulamin 03 2019 wJuż od marca nowa organizacja urzędu, kodeks etyczny oraz identyfikatory.
Z dniem 1 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Wadowicach Górnych wdrożony został nowy „Regulamin Organizacyjny”. Dokument kluczowy nie tylko dla sprawności funkcjonowania administracji samorządowej, ale przede wszystkim dla mieszkańców, którzy korzystają z usług urzędu. Dlaczego? Celem Regulaminu jest m.in. zapewnienie lepszej organizacji pracy, usprawnienie podejmowania decyzji, jasny podział zadań i odpowiedzialności pracowników oraz budowanie zaufania do urzędu.
Co wprowadza nowy regulamin? Wójtowi Gminy podlegać będą trzy referaty, w miejsce dotychczasowych czterech. Z punktu widzenia poprawy jakości życia najważniejszym referatem jest Referat Infrastruktury i Rozwoju, w ramach którego będzie funkcjonowało m.in. stanowisko inwestycji i projektów zewnętrznych. Już sama nazwa tego referatu wskazuje na jego misję i cel działania – wszechstronny rozwój infrastruktury komunalnej przy maksymalnym wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania.
Wsparciem merytorycznym pod względem obsługi finansowej będzie Referat Budżetu i Finansów. Do tego referatu włączono pracowników obsługi księgowej szkół oraz opłaty za odpady komunalne, aby wszystkie sprawy związane z finansami i podatkami były pod bezpośrednim nadzorem Skarbnika Gminy.
Obsługę administracyjną zapewni Referat Organizacyjno-Administracyjny pod kierownictwem Sekretarz Gminy.
Za wadowicką oświatę odpowiedzialne będzie samodzielne stanowisko do spraw oświaty. W związku z RODO utworzono także funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który zajmie się również promocją gminy i zarządzaniem kryzysowym.
Zmiany w strukturze Urzędu wiążą się również z przemodelowaniem zakresów obowiązków poszczególnych pracowników. Jak podkreśla Wójt Gminy zmiana struktury organizacyjnej ma służyć poprawie pracy urzędu oraz przygotowaniu pracowników samorządowych do nowych wyzwań.
Punktem docelowym podjętych działań są zadowoleni mieszkańcy gminy, uproszczona struktura urzędu oraz nie zwiększanie zatrudnienia przy dodatkowych obowiązkach poszczególnych pracowników.
By skumulować zmiany, równolegle do Regulaminu Organizacyjnego opracowany został „Kodeks etyczny” dla pracowników, który jako zbiór zasad podkreśla takie wartości, jak pracowitość, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, uprzejmość i szacunek dla wszystkich klientów urzędu. Ponadto podążając na nowoczesnymi rozwiązaniami w administracji w urzędzie niebawem zostaną wprowadzone imienne identyfikatory dla wszystkich pracowników.

nowy regulamin 03 2019 reg

 

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51, 14 682 62 03
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/skrytka

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest