Wola Wadowska

Miejscowość powstała w końcu XIV lub z początkiem XV wieku. Pierwsza informacja pochodzi z wizytacji z 1595roku. Początkowo miejscowość została nazwana Wola za Młynem. W 1596 roku zmieniono nazwę na Wolę Wadowską. Wizytacja z 1608 wymienia Bor (dzisiaj Bór, część Woli Wadowskiej). W 1853 roku powstaje szkoła. W 1906 roku byłą już szkoła dwuklasowa. W 1937 roku działała sześcioklasowa szkoła.

Wioska położona około 9 km na zachód od Wadowic Górnych. Nazwy przysiółków: Bór, Różnica, Włósienka. Sołectwo Wola Wadowska zajmuje 1034 ha. Miejscowość zamieszkuje 765 osoby i należą do parafii Wadowice Dolne.

Na terenie sołectwa znajdują się:

Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1974 roku i jest włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa ,

Dom Strażaka - wybudowany w 1983 roku,

Szkoła Podstawowa.

Sołectwo Wola Wadowska

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest