• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Informacja o naborze wniosków o pożyczki dla organizacji pozarządowych w ramach Tarczy Antykryzysowej

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu trwa nabór na:  Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda) – z możliwością całkowitego umorzenia pod warunkiem prowadzenia organizacji przez 3 miesiące.
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych rozumiana jako pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Główne zasady:

1.    Przychód organizacji pozarządowej w ostatnim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł
2.    Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym
3.    Wielkość pożyczki to maksymalnie 5 000 zł
4.    O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.
5.    Pożyczka udzielana jest jednorazowo.
6.    Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
7.    O pożyczkę dla organizacji mogą ubiegać się uprawnieni przedstawiciele (WAŻNE: osoby uprawnione do podejmowania zobowiązań majątkowych, w przypadku reprezentacji wieloosobowej konieczne jest złożenie podpisu wszystkich członów lub dołączenie stosownego pełnomocnictwa)
8.    Wnioski przyjmowane są w terminie od 24.06.2020 roku do odwołania.
9.    Wnioski można składać elektronicznie przez portal https://www.praca.gov.pl lub w wersji papierowej (wniosek+3 egz umowy+ 1 egz formularz pomocy COVID-19)


Przykład 1:
przychód organizacji w ostatnim roku wyniósł 80 000,00 zł, podmiot może wnioskować o 5 000,00 zł
Przykład 2:
przychód organizacji w ostatnim roku wyniósł 30 452,38 zł, podmiot może wnioskować o 3 045,23 zł
Przykład 2:
przychód organizacji w ostatnim roku wyniósł 200 000,00 zł, podmiot nie kwalifikuje się w naborze wniosków o ww. pożyczkę

Szczegółowe zasady oraz pliki do pobrania (wniosek, umowa, załączniki, zasady, instrukcje) znajdują się na stronie WWW Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu:
https://mielec.praca.gov.pl/-/12745001-nabor-niskooprocentowana-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-organizacji-pozarzadowych-art-15zzda-

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest