Inwestycje

Inwestycje realizowane przez Samorząd Gminy Wadowice Górne w 2014 roku:

-Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne oraz społeczno-kulturalne w Wadowicach Górnych (Piętro segmentu A Publicznego Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych)

Całkowity koszt realizacji inwestycji 434 636 zł .                                                                                            Planowana refundacja kosztów z PROW w wysokości 237 392 zł

-Place rehabilitacyjne w Wadowicach Górnych (obok ORLIKA), Wadowice Dolne (obok szkoły podstawowej) oraz boisko wielofunkcyjne w Wadowicach Dolnych – 253 tysięcy PLN – kwota po przetargu.

Planowana refundacja kosztów z PROW w wysokości 178 249 zł

-Udzielenie pomocy finansowej na budowę chodników przy drogach powiatowych – 275 tysięcy PLN. (drugą część 375 tysięcy PLN zabezpiecza Samorząd Powiatowy co daję łączną kwotę 650 tysięcy PLN – po przetargu)

-Udzielenie pomocy finansowej na remont drogi powiatowej w Jamy – Partynia – 123 tysięcy PLN

-Remont budynku Ośrodka Zdrowia wraz z budową windy oraz aranżacją otoczenia – 258 tysięcy PLN

-Termomodernizacja i instalacja kolektorów słonecznych budynku klubowego Piast w Wadowicach Górnych wraz z ogrodzeniem stadionu – 197 tysięcy PLN (kwota zaplanowana w budżecie) Planowana refundacja kosztów z PROW w wysokości 87 250 zł

-Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze woj. 984 w miejscowości Wadowice Górne – 150 tysięcy PLN + 26 688zł dokumentacja projektowa całej inwestycji

-Podkarpacki system e-Administracji Publicznej – 154 tysięcy PLN

-Remont dróg gminnych polegający na położeniu dywaników asfaltowych:
- Modernizacja drogi gminnej nr dz.ewid.297/2,300/2,303/4,306/6,307/2,496/2,506/2,507/2,509/2,512/2 w miejscowości Izbiska w km 0+000-0+816 o szerokości 3 m. – kwota 92 108,31 zł
- Modernizacja drogi gminnej nr dz. ewid.12/3, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 60/1, 61/1, w miejscowości Zabrnie odcinek I długość 210 m ,szerokość 3m i odcinek II długość 360 m, szerokość 3m - kwota 69 309,46 zł .
- Remont drogi gminnej Zabrnie -Szkoła- Dziubki Nr 103654 R dz. ewid. 282 w Zabrniu w km 0+000-1+370 - kwota – 135 709,59 zł.
- droga w Piątkowcu (na Borowinę) – 40 tysięcy PLN – właściciel jednej z działek nie wyraził zgody na uregulowanie stanu prawnego gruntów, inwestycja zagrożona
- Modernizacja drogi w Kosówce – Na Czecha działka nr 358 w km 0+000 do 0+340 – kwota 38 093,84zł

-budowa i modernizacja dróg rolnych na Wampierzowie – 72 979,00 PLN

-Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków – 50 tysięcy PLN

-Remont budynku OSP Wampierzów – 40 tysięcy PLN + 5 tysięcy – środki sołeckie                       

(uwaga: wnioseki dodatkowe)

-Budowa ogrodzenia przy SP Wadowice Dolne 25 tysięcy PLN + 10 tysięcy – środki sołeckie

-Remont budynku OSP Jamy – 30 tysięcy PLN + 10 tysięcy – środki sołeckie

-Zadaszenie nad głównym wejściem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 20 tysięcy PLN

-Malowanie dachu OSP Kosówka – 10 tysięcy PLN

-Remont garażu w OSP Wola Wadowska – 16 912 PLN

-Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Izbiskach – 14 500 PLN

-Wykonanie nowej posadzki w dużej sali w Domu Ludowym w Wierzchowinach 19 tysięcy PLN + 8 tysięcy PLN – środki sołeckie.

-Remont i modernizacja oddziału przedszkolnego w Wadowicach Dolnych – 36 000 PLN

-Remont pomieszczeń (korytarz + klatka schodowa) budynku Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych – 30 000 PLN

-Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szklono Przedszkolnego – 34 000 PLN

Dodatkowe wnioski:

Gmina w sierpniu złoży dwa wnioski pomocowe z programu PROW 2007-2013 - działanie                 

„Odnowa i Rozwój Wsi”:

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Wampierzów”

Koszt całkowity inwestycji zgodnie z wnioskiem wyniesie 117 083,33 PLN

Planowana refundacja kosztów po zrealizowaniu robót – 47 600 PLN

Budowa ogólnodostępnego placu rehabilitacyjnego wraz z modernizacją ogólnodostępnego boiska w Woli Wadowskiej”

Koszt całkowity inwestycji zgodnie z wnioskiem wyniesie 352 290,14 PLN

Planowana refundacja kosztów po zrealizowaniu robót – 143 200 PLN

 

aktualizacja 08.08.2014

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51, 14 682 62 03
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/skrytka

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest