• Zdjęcie nr 1
  • Zdjęcie nr 2
  • Zdjęcie nr 3
  • Zdjęcie nr 4
  • Zdjęcie nr 5
  • Zdjęcie nr 6

Jak widzisz powiat mielecki w roku 2030?

Trwa opracowanie Planu Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata 2021-2030. Mieszkańców zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety.
Plan Rozwoju Powiatu Mieleckiego ma na celu wyznaczenie kierunków działań, jakie należy podjąć w perspektywie 2030 roku. Dokument zostanie opracowany przy uwzględnieniu uwarunkowań i celów wynikających z  priorytetów polityki UE, polityki krajowej zdefiniowanej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030”.
Ważny punkt wyjścia do rozważań nad kierunkami rozwoju powiatu stanowić będą opinie mieszkańców. W anonimowej ankiecie chcemy zapytać ich m.in. o to, jak żyje im się w powiecie mieleckim; z czego są zadowoleni, a co nie spełnia ich oczekiwań; co chcieliby zmienić i jak wyobrażaliby sobie naszą małą ojczyznę w roku 2030.
- Każdy szczery głos od mieszkańców będzie dla nas niezmiernie ważny i przydatny w dalszych pracach nad tworzeniem planu rozwoju. Serdecznie zachęcamy więc wszystkich do podzielenia się swoimi opiniami, pomysłami i wizjami przyszłości powiatu mieleckiego. Wypełnienie dedykowanej ankiety to zaledwie kilka minut – mówi Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak.
Ankietę można wypełnić pod linkiem: link do ankiety https://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/opracowanie-strategii-rozwoju-powiatu-mieleckiego-kwestionariusz-badania-opinii-mieszkancow-powiatu
Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki prezentowane będą jedynie w formie zbiorczych zestawień.
Warto dodać, że dalszym etapie prac nad opracowaniem planu rozwoju zidentyfikowane zostaną cele główne, cele szczegółowe oraz kierunki działań, które wytyczą ścieżkę rozwoju Powiatu Mieleckiego na najbliższe dziewięć lat.
Wskazane w dokumencie kierunki rozwoju powiatu poddane zostaną konsultacjom społecznym m.in. podczas spotkań informacyjnych oraz warsztatów strategicznych z udziałem mieszkańców powiatu oraz kluczowych partnerów reprezentujących mieszkańców – tj. przedstawicieli administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, przedsiębiorców, lokalnych liderów i innych zainteresowanych.
Prace nad utworzeniem planu rozwoju planowo mają zakończyć się w maju br. Do końca czerwca br. dokument zostanie zaprezentowany Radzie Powiatu Mieleckiego, w której gestii leży przyjmowanie programów rozwoju (w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

powiat 2030

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest