Honorowy obywatel

jpIIGmina Wadowice Górne była drugą wiejską gminą w Polsce, która podjęła decyzję o wyborze Jana Pawła II jako HONOROWEGO OBYWATELA. Stosowną uchwałę podjęła Rada Gminy 26.IV.1996r.


Św. Jan Paweł II


(łac. Ioannes Paulus PP. II), (wł. Karol Wojtyła), urodzony 18 maja 1920 roku, zmarły 2 kwietnia 2005, polski duchowny, poeta, arcybiskup, kardynał, od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 roku papież. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach, w dzieciństwie chętnie uprawiał sport, często grał w piłkę nożną, jeździł na nartach, lubił wycieczki krajoznawcze. Już w tamtym okresie przyszłego papieża cechowała silna wiara, w kościele parafialnym z oddaniem pełnił obowiązki ministranta. Wojtyła naukę rozpoczął w gimnazjum w Wadowicach, w 1938 roku podjął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wykazywał się dużą aktywnością – brał udział w spotkaniach literackich, uczestniczył w przygotowaniach spektakli, pisał pierwsze utwory poetyckie. W 1942 roku Wojtyła postanowił studiować teologię w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Kolejne lata w życiorysie Karola Wojtyły to już okres intensywnej pracy teologicznej, współpracy z katolickimi czasopismami (m.in. „Tygodnikiem Powszechnym”) oraz wspinania się na kolejne szczeble w kościelnej hierarchii. W 1958 został mianowany biskupem, w 1963 arcybiskupem, a w 1967 otrzymał nominację kardynalską. Po śmierci Jana Pawła I w 1978 roku drugie konklawe wybrało Karola Wojtyłę na nowego papieża. Polak przyjął imię Jana Pawła II, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat  i był jednym z najdłuższych w historii. Polski papież miał również duzy wpływ na zmiany, które zaszły w tym czasie w Europie, m.in. upadek komunizmu. W 1981 roku doszło do zamachu na Jana Pawła II, papież cudem uniknął śmierci od kuli zawodowego zabójcy, Ali Agcy. Polski papież znany był jako wielki zwolennik ekumenizmu i pielgrzym – odbył 104 pielgrzymki (odwiedzając 134 kraje na całym świecie), w tym aż 8 do Polski. Jego biografia często stawiana jest za wzór chrześcijańskiej postawy wobec świata i drugiego człowieka, Wojtyła był niezwykle wysoko cenionym autorytetem moralnym.

 

ziemba13 lipca, Rada Gminy Wadowice Górne, Uchwałą Nr XI/46/2015 nadała Honorowe Obywatelstwo Gminy Wadowice Górne Jego Ekscelencji Arcybiskupowi dr Wojciechowi Ziembie – Metropolicie Warmińskiemu. Uzasadnieniem dla podjęcia Uchwały było uznanie władz samorządowych dla całokształtu dotychczasowej posługi duszpasterskiej Jego Ekscelencji – abp Wojciecha Ziemby oraz Jego nierozerwalne związki z Ziemią Wadowicką. Radni wnioskodawcy, uzasadniali wolę nadania Honorowego Obywatelstwa Jego Ekscelencji, faktem, że Ekscelencja, jako Syn Ziemi Wadowickiej, jest jej godnym reprezentantem na niwie posługi duszpasterskiej Kościoła Rzymskokatolickiego.
Honorowy Obywatel Gminy Wadowice Górne urodził się 15 października 1941 r. w Wampierzowie. W 1960 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1967 r. W latach 1970-1974 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1974 r. uzyskał tytuł doktora teologii biblijnej. Studiował również w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Mianowany biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej 23 czerwca 1982 r. sakrę biskupią przyjął we Współkatedrze Św. Jakuba w Olsztynie 4 lipca 1982 r. Jako zawołanie biskupie obrał słowa: DIVES IN MISERICORDIA DEUS – BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE. Po reorganizacji diecezji w Polsce, 25 marca 1992 r., został mianowany biskupem ełckim. 16 listopada 2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował dotychczasowego Biskupa Diecezji Ełckiej Arcybiskupem Metropolitą Białostockim. Dnia 30 maja 2006 r. został mianowany przez Jego Świętobliwość Benedykta XVI Arcybiskupem Metropolitą Warmińskim. Dnia 29 czerwca 2006 r. na Placu św. Piotra w Rzymie z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI otrzymał paliusz metropolitalny.
Nadano mu honorowe obywatelstwo: Mikołajek (2000), Białegostoku (2006) i Lidzbarka Warmińskiego (2008). Został też wyróżniony Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W 2011 otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest