Kierownictwo Urzędu

KIEROWNICTWO URZĘDU GMINY:

Michał Deptuła - Wójt Gminy  
Elżbieta Wnuk - Sekretarz Gminy/ z-ca Wójta Gminy
Stanisława Skrzyniarz - Skarbnik Gminy
Maciej Jemioło - Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju


URZĄD STANU CYWILNEGO:
Lidia Węgrzyn - Kierownik

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:
Marzena Wilk - Kierownik

 

SAMORZADOWY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI:
Elżbieta Augustyn-Gruszka – Dyrektor

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA:
Jan Bigda - Dyrektor

 

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
Marian Żmuda – Dyrektor

 

PUBLICZNY ŻŁOBEK:
Lidia Rugała – Dyrektor

 

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest