Oficjalny portal Gminy Wadowice Górne                                          Deklaracja dostępności
fb.pngmielec.pngpodkarpackie.png
19-06-2024 19-06-2024
 
500plus.pngepuap.jpgbip.png

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Gmina Wadowice Górne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Wadowice Górne.

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 146669751
Faks: +48 146826203
E-mail: ug@wadowicegorne.pl
Adres korespondencyjny: 39-308 Wadowice Górne 116

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-19.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy opublikowane po 23 września 2020 roku posiadają transkrypcję słowną
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
  • Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości posiadają tekst alternatywny. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
  • Pliki, które nie zostały wytworzone w Urzędzie Gminy są wyłączone z dostępności np. oświadczenia majątkowe.
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-05-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.wadowicegorne.pl spełnia wymagania w 97.34%.

Ułatwienia na stronie www

Strona Gminy Wadowice Górne posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło - żółte litery, żółte tło – czarne litery, czarne tło – białe litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Padykuła, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146669757 oraz mailowo ksiegowoscpodatkowa@wadowicegorne.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przy budynku Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony. Wejście do budynku Urzędu Gminy znajduje się od strony frontu i jest dobrze oznaczone jak również widoczne na tle elewacji. Do wejścia prowadzą schody z obustronnie zamocowanymi poręczami. Do budynku wykonana jest podjazd-platforma dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób z wózkiem dziecięcym. Po wejściu do budynku w holu można skorzystać z domofonu w celu wezwania pomocy. Osoby na wózku mogą skorzystać ze schodołazu. Budynek posiada szerokie klatki schodowe i ogólnodostępne korytarze. Pierwszy i ostatni stopień ciągu wyklejony jest taśmą kontrastującą. Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku. Pozostałe toalety są częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby słabosłyszące mogą skorzystać z przenośnej pętli indukcyjnej (pokój nr 6). Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tą chwilę jest niedostępna. W holu budynku znajduje się plan tyflograficzny budynku oraz każdy pokój oznaczony został tabliczką z numerem pokoju zapisanym alfabetem Braille’a. Stanowiska pracy związane z obsługą petentów wyposażone zostały w lupy dla osób słabowidzących. W urzędzie znajduje się krzesło do ewakuacji osób niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Gminy Wadowice Górne będzie się starał dostosować budynek w miarę możliwości do obsługi osób niepełnosprawnych.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Projekt i realizacja: OPTeam S.A.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem strony wszystko o ciasteczkach
Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Zapisano