Oficjalny portal Gminy Wadowice Górne                                          Deklaracja dostępności
fb.pngmielec.pngpodkarpackie.png
19-06-2024 19-06-2024
 
500plus.pngepuap.jpgbip.png

Organizacje pozarządowe

Program współpracy z NGO na rok 2021
Program współpracy z NGO na rok 2020
Program współpracy z NGO na rok 2019
Program współpracy z NGO na rok 2018
Program współpracy z NGO na rok 2017
Program współpracy z NGO na rok 2016

Nazwa i adres organizacji Charakterystyka działania
Stowarzyszenie „Kawęczyn Łączy Pokolenia” w Kawęczynie siedziba: Kawęczyn 41 B
 • wspieranie i realizowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych, artystycznych oraz zdrowotnych
 • inicjowanie życia kulturalno - rozrywkowego i rekreacyjno – sportowego wśród młodzieży oraz imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu i wypoczynku oraz różnych form zagospodarowania czasu wolnego
 • prowadzenie działań mających na celu integrację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców
Stowarzyszenie Kobiet w Wadowicach Dolnych „Jutrzenka” siedziba: Wadowice Dolne 62
 • aktywizacja zawodowa, propagowanie działań na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym
 • podejmowanie i realizowanie inicjatyw edukacyjno – kulturalnych i artystycznych, promocja zdrowej żywności i kuchni regionalnej, tradycji i zwyczajów lokalnych
 • propagowanie ochrony środowiska, świadomości ekologicznej
Stowarzyszenie „Nasze Wadowice” siedziba: Przebendów 44
 • stymulacja i wspieranie wszechstronnego rozwoju i aktywności mieszkańców społeczności lokalnych, m.in. poprzez prowadzenie różnych form edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych,
 • organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego, lokalnych tradycji, działalności turystyczno – krajoznawczej
 • prowadzenie działań z zakresu oświaty i promocji zdrowia, profilaktyki oraz na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Stowarzyszenie Rozwoju „Piątkowczanka” w Piątkowcu siedziba: Piątkowiec 50 A
 • wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego wsi
 • popieranie i pielęgnowanie tradycji regionalnych
 • podejmowanie inicjatyw edukacyjno–kulturalnych, artystycznych, prozdrowotnych oraz w zakresie ochrony środowiska
 • rozwój różnych form samokształcenia w celu podnoszenia kwalifikacji
Stowarzyszenie „Pokolenia” w Izbiskach siedziba: Izbiska 60 C
 • organizacja działań edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i turystyczno – krajoznawczych oraz innych form mających na celu wzmacnianie więzi międzypokoleniowej i kultywowanie lokalnych tradycji
 • organizowanie różnych form wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
 • prowadzenie działań z zakresu oświaty i promocji zdrowia, profilaktyki oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wampierzów „Feniks” siedziba: Wampierzów 75 A
 • organizowanie życia społecznego, zdrowotnego, kulturalnego i gospodarczego, promowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi
 • propagowanie lokalnej tradycji, historii i zwyczajów, współudział w inicjowaniu i koordynowaniu świąt i rocznic związanych z regionem
 • działania na rzecz integracji rodzin oraz na rzecz osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Kulturalne „Positiv” siedziba: Wadowice Górne 187 B
 • zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym – m.in. poprzez występy na uroczystościach państwowych i imprezach okolicznościowych, organizację koncertów, festiwali muzycznych i konkursów
 • inspirowanie i organizowanie amatorskiego ruchu artystycznego, tworzenie warunków dla artystycznego rozwijania się młodzieży uzdolnionej
 • pielęgnowanie oraz promocja i popularyzacja lokalnej historii, tradycji i zwyczajów
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział przy parafii św. Anny w Wadowicach Górnych siedziba: Wadowice Górne

Szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad – w tym m.in.

 • zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej, angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą, troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego, dbanie o rozwój fizyczny;
 • organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości;
 • zangażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i  zagrożeń społecznych, uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej

Klub Gier Logicznych "Szarotka" Wadowice Górne siedziba: Wadowice Górne 116/3

Sekcja wiodąca: szachy

 • krzewienie kultury fizycznej i sportu, inicjowanie i organizowanie form spędzania wolnego czasu, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć mających wpływ na rozwój psychofizyczny
 • wychowanie i rozwój intelektualny dzieci i młodzieży przez gry logiczne, kulturę fizyczną i sport
 • promocja i popularyzacja gier logicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szachów jako dyscypliny sportowej
Stowarzyszenie Folklorystyczne „Wadowiacy”

 • działalność sceniczna i muzyczna
 • popularyzowanie dorobku kulturowego wsi polskiej
 • inspirowanie i wspieranie działań promujących młode talenty
 • propagowanie folkloru wśród najszerszych warstw społecznych
 • organizacja kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • organizacja występów zespołów ludowych, kapel, imprez plenerowych oraz widowisk obrzędowych z udziałem twórców z kręgu kultury wsi

Koła Gospodyń Wiejskich:

 • KGW "Niezapominajka" w Woli Wadowskiej
 • KGW w Wadowicach Górnych
 • KGW w Kawęczynie
 • KGW w Wierzchowinach
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet
 • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi
 • upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowym
 • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności lokalnej i regionalnej
 • prowadzenie działalności społeczno – wychowawczej i oświatowo kulturalnej w środowiskach wiejskich
Projekt i realizacja: OPTeam S.A.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem strony wszystko o ciasteczkach
Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Zapisano