Oficjalny portal Gminy Wadowice Górne                                          Deklaracja dostępności
fb.pngmielec.pngpodkarpackie.png
19-07-2024 19-07-2024
 
500plus.pngepuap.jpgbip.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzena Wilk
email: gops@wadowicegorne.pl
Adres www: www.gops.wadowicegorne.pl
Telefon: 14 666 98 30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną na podstawie Uchwały Nr XIII/41/90 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 27 kwietnia 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych w celu wykonywania zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, w szczególności polegającej na umożliwieniu osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka; zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych prowadzi także sprawy z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+, zasiłków dla opiekuna, Karty Dużej Rodziny;
 • realizacji zadań zgodnie ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • wydawania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należących do gminy;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, okresowych i stałych;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • przyznawania i wypłacania stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty;
 • prowadzenia postępowania i przygotowywanie decyzji w sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • prowadzenie zagadnień dotyczących profilaktyki ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i zwalczania chorób zakaźnych oraz promocji zdrowia;

W ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Projekt i realizacja: OPTeam S.A.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem strony wszystko o ciasteczkach
Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Zapisano